Vacatures, wij zoeken ……

Onze coördinator facilitaire dienst is na 25 jaar (!) gestopt met haar werkzaamheden. En ook
onze penningmeester neemt in 2019 na 26 jaar (!) afscheid. Jammer, maar heel begrijpelijk.
Intussen zijn wij hard op zoek naar vervanging voor hen beiden. Bent u misschien degene die
een nieuwe uitdaging aangaat en een van beide (bestuurs)functies oppakt?

Coördinator facilitaire dienst
Verzorgt de inkoop (koffie, thee, koekjes, schoonmaakartikelen en dergelijke) voor ons
‘huishouden’. Coördineert het rooster voor de koffieschenkers bij lezingen en op zondagen dat
heemtuin en tentoonstelling open zijn. Ziet erop toe dat het gebouw er verzorgd uit blijft zien.

Penningmeester
Graag komen wij dit jaar al in contact met een persoon die bereid is onze financiële
administratie op zich te nemen. De huidige penningmeester heeft dan de tijd om hem of haar
uitgebreid in te werken. Wij maken gebruik van het boekhoudpakket ‘Exact’.
Belangstelling? Neem dan contact op met voorzitter Bert Wagemakers (info@heemkringmolenheide.nl). Wij zijn
heel blij met reacties!