Kwartaalblad De Mulder 136 is uit

De in 1944 vernielde kerk in Gilze. Pas in 1952 was deze weer hersteld. (fotoarchief Govert Aarts)

Slechts één uur voor de bevrijding van Gilze op 27 oktober 1944 lieten de Duitsers de kerktoren met springstof in de lucht vliegen. In het boek ‘Vijf jaar luchtfront’ staat hierover op pagina 131:‘Plotseling davert en trilt de grond. Een zware explosie rukt de dikke muren met geweld uiteen. De hoge spitse toren stort neer en valt krakend en kletterend languit over de straat. De overblijvende ruïne wordt gehuld in het rode stof van steengruis’. Hiermee begint het verhaal in 1945 over de ontdekkingen van o.a. Govert Aarts over het eerdere dak van de kerk, dat ongeveer drie meter lager lag dan nu.

 

Gerrit Volders met hondenkar achter Villa Mol in 1904. (foto: Mevr. L. Volders-van den Boogaart)

In 1950 liet de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravingen verrichten in het verwoeste westelijk deel van de kerk in Gilze. Het verslag hiervan vermeldt o.a.: “Bij de toren werd in het schip een klokkengieterij blootgelegd. De cirkelvormige kern hiervan was met leem gemetseld van in hoofdzaak segmentvormig bijgekapte, oranjerode baksteen, 38 x 20 x 9,5 cm. Gedeelten van de lemen mantel van de gietvorm waren nog aanwezig. De kern was gestookt met steenkool. Het verloop van de insteek van de gietkuil toonde aan, dat de gieterij te dateren is na het begin van de 16e eeuw. Aardewerkscherven werden niet gevonden, wel een sterk aangetast zilveren muntje en een spinschijfje.” De kerkklokken werden vroeger meestal ter plaatse gegoten.

Over de hondekar bij Villa Mol schrijft Bert Willemen:
“Het jongentje in zijn keurige kleding met pet is Gerritje Volders, die later bekend wordt als bakker Gerrit Volders uit de Ridderstraat. Het meisje dat tijdens het maken van de foto haar hoofd gedraaid heeft is daardoor slecht herkenbaar, maar het is waarschijnlijk zijn zus Jo of Stina Volders. Op de foto staat de achterkant van villa Mol en is dus genomen vanuit het park ’Het Mollebos’.

 

Wilt u de complete verhalen lezen De Mulder 136, dan kunt U terecht bij Jac Kuijsters: Heuvelstraat 3  5126 CM  Gilze tel. 0161 – 45 18 30.