Heemkring Molenheide hield al 43 tentoonstellingen

Maar reeds zeven jaar, voordat in 1990 ’t Oude Raadhuis in gebruik genomen werd door de heemkring, ontstond de eerste tentoonstelling. Op verzoek van de gemeente werd in 1983 in het gemeentehuis te Rijen een tentoonstelling opgebouwd met als titel “Algemene geschiedenis van Gilze en Rijen”. De drie pionierende samenstellers waren Wil Goeijers, Jeanne de Hoon en Frans van Schendel. Een jaar later, opnieuw in het gemeentehuis, was de expositie “Gilze en Rijen 40 jaar bevrijd”. Frans van Schendel haakte toen af, maar er kwam een goede aanvulling met Koos van Gils, Gerrit Jacobs, Joke Timmermans, Jan de Vet en Nico van der Zanden. De werkgroep bestond dus uit zeven personen. Deze expo werd nog even verplaatst naar de bibliotheek in Gilze.

In de hierop volgende jaren verzorgde de groep nog eens vijf tentoonstellingen, onder andere in de bibliotheek te Rijen (Oud Rijen), de kerk in Rijen (Kerk van Rijen), in St. Franciscus Gilze bij de opening van het verzorgingstehuis in 1987 (Verenigingsleven in Gilze), in de St. Annakapel te Molenschot (100 jaar parochiekerk en –leven in Molenschot) en in 1988 nog in de Chump te Hulten (75 jaar parochie Hulten).

’t Oude Raadhuis
In 1990 trok dus de heemkring in ’t Oude Raadhuis en kreeg de werkgroep een eigen tentoonstellingsruimte. Men startte met een korte tentoonstelling over de geschiedenis van ’t Oude Raadhuis. Hierna volgden nog vele tentoonstellingen, eenentwintig in tien jaar tijd. Maar toen nam men het besluit om een tentoonstelling tien maanden achtereen te laten lopen, waarna in twee maanden tijd weer een nieuwe expositie werd samengesteld. ( zie {cms_selflink page=’voorgaande-tentoonstellingen’ text=’overzicht’} )

De werkgroep kreeg in deze jaren de medewerking van diverse deskundigen tijdens een tentoonstelling en er hebben ook diverse wisselingen in de commissie plaats. Vele handen maken licht werk geldt ook hier en daarom probeerde men toch met een achttal mensen de tentoonstellingen samen te stellen.Momenteel bestaat de werkgroep uit voorzitter Frans van Loon, die sinds 2012 in de commissie zit en vanaf 2013 de voorzittershamer hanteert, Anny van Loon, Ria en Kees de Vet, Jan Boemaars, Nel de Bruijn en Hans Brink. De laatste stopt nu, maar wordt vervangen door Wim en Hanneke Avontuur.

Bezoek
Wat het bezoekersaantal betreft zijn er enkele tentoonstellingen die er uitspringen. Het boerenleven van weleer in 1999 kan aangemerkt worden als toptentoonstelling. Daarna volgden in willekeurige volgorde het leerlooien, schoenmaken en het onderwijs. De expo over bodemvondsten, waar niet zoveel bezoekers verwacht werden, heeft alle verwachtingen overtroffen. In 2007 trok de tentoonstelling over Ericsson Telefoonmaatschappij veel kijkers en er werd druk nagepraat over het jaar 2008 met “Winkels, wie kent ze niet”. In 2009 kwam “Oud Indië en Nieuw Guinea” met medewerking van oud-Indiëganger Kees Aarts aan de beurt en voor de eerste keer werd de gehele benedenverdieping van ’t Oude Raadhuis gebruikt.

100 jaar vliegbasis Gilze-Rijen, Voetbal in onze gemeente, Over luxe paarden en werkpaarden en Gezondheidszorg van toen volgden daarna. Op 1 februari jl. is de expositie Witte´t nog van toen afgesloten, die totaal 1171 bezoekers trok.

Op zondag 12 april a.s. start de nieuwe tentoonstelling “Mee de muziek mee”.
HvO.

Bij de foto:
De werkgroep van het afgelopen jaar v.l.n.r. Frans van Loon (voorzitter), Jan Boemaars, Ria de Vet, Anny van Loon, Hans Brink, Nel de Bruijn en Kees de Vet.