Cor Schrauwen kreeg erespeld Brabants Heem

Om gezondheidsredenen moet Cor Schrauwen zijn vrijwilligerstaken bij de heemkring aan anderen overdragen. Een twintigtal collega-vrijwilligers en enkele familieleden waren bij deze, voor Cor onverwachte, bijeenkomst aanwezig.

In zijn woordje voorafgaand aan de uitreiking, ging voorzitter Wagemakers onder andere in op de werkzaamheden die Cor Schrauwen sinds 1998 heeft verricht. Bij de bibliotheekgroep bijvoorbeeld, van het scannen van foto’s tot het ordenen van gegevens en documenten. Bovendien ontwikkelde hij zich binnen deze groep tot een expert op het gebied van computertechnologie en digitalisering.

Zijn grootste belangstelling lag echter bij het genealogisch materiaal waarover de heemkring beschikte. Zelf deed hij al jaren stamboomonderzoek en had hij veel kennis en contacten binnen de wereld van de genealogie opgedaan. Hij was dan ook de kartrekker van de twee grote genealogische dagen die Heemkring Molenheide in het verleden organiseerde.

Bovendien richtte hij een aparte werkgroep op, stelde hij de maandelijkse genealogische inloopuren in en creëerde hij tal van onderzoeksmogelijkheden. Een grote verdienste is ook dat hij veel bezoekers wist te stimuleren en zijn kennis aan hen overdroeg.

(Foto Jeanne de Hoon)