Digitaliseren kadasterkaart

Werkgroep kadaster en kaarten
Nieuwsgierig naar wat er in 1832 op de plek stond waar je nu woont? Dankzij de werkgroep kadaster en kaarten kun je dat op de digitale kadasterkaart in het heemerf opzoeken. Je kunt ook zien waar je voorouders hebben gewoond, waar hun grond lag, hoeveel grond ze hadden en hoeveel belasting ze daarvoor moesten betalen. De digitale kadasterkaart bevat een schat aan gegevens.
De werkgroep kadaster en kaarten heeft twee leden: Alex Emmen en Anton van Hoek. Ze houden zich bezig met het digitaliseren en inventariseren van kadastrale bestanden die bestaan uit registers en kaarten.

De eerste digitale kadastrale kaart
van de gemeente Gilze en Rijen

7.000 percelen en 2.800 eigenaren
Ze hebben ruim 7.000 percelen, alle wegen, paden, beekjes, waterlopen, bruggen, duikers, huizen, schuren, boerderijen en andere gebouwen (kerken, molens, looierijen en koepels) uit 1832 digitaal in kaart gebracht. En ook alle gegevens die daarbij horen, zoals 2.800 namen van eigenaren, oppervlakte, soort grondgebruik, toponiemen, belastingopbrengst hebben zij in een (gekoppelde) database opgenomen. Het bekendste register waar ze hun gegevens uithaalden, is de zogenaamde OAT (lees meer OAT).

Kaarten en luchtfoto’s
Daarnaast heeft de groep een begin gemaakt met het inventariseren en scannen van kaarten en luchtfoto’s. Ook dit werk is bijna afgerond. Er zijn nu vrijwel complete sets minuutplans  te raadplegen van 1832, 1882, 1887, 1923-1941, 1970-1980, 1984, 1990 en 2000. Daarnaast zijn ook series luchtfoto’s te raadplegen uit 1955, 1977, 1979 en in kleur uit 1995. In beperkte mate zijn ook (historische) topografische kaarten aanwezig. En de werkgroep heeft voor de toekomst nog veel meer in petto (lees meer Kaarten en luchtfoto).