Andere lopende projecten

Naast de vaste werkgroepen binnen onze heemkring werken vrijwilligers ook nog aan allerlei ‘losse’ projecten.

Op dit moment zijn dat de volgende:

 • Digitalisering oude kadasterkaarten
  Doelstelling van dit project is de oude kadasterkaarten zo te digitaliseren zodat deze exact over de huidige google-maps gelegd kunnen worden. Hiermee kun  je de stedelijke ontwikkeling van de gemeente over de afgelopen honderdvijfenzeventig jaar laten zien. De werkgroep bestaat uit: Alex Emmen en Anton van Hoek.
 • Kamp bij Rijen
  Tussen oude Rijksweg en spoorlijn in Rijen heeft vanaf 1830 tot 1839 een groot legerkamp gelegen met ca. 12.000 soldaten. Dit leger werd ingezet bij de Tiendaagse veldtocht tegen de Belgen. Een klein team is bezig te kijken hoe dit kamp ‘zichtbaar’ gemaakt kan worden. Dit in overleg met Defensie als eigenaar van het gebied. Het team bestaat uit de volgende personen: Adriënne Smits, Kees van der Heijden, Daniëlle Deleij (Cultuurplaats) en Bert Wagemakers.
 • Archeologie in Gilze en Rijen
  Een nieuw gevormde werkgroep gaat zich actief bezighouden met archeologische dingen over Gilze en Rijen. Als eerste worden de bodemvondsten in de grote zaal van ons heemgebouw tentoongesteld. Tijdens openingsuren van het gebouw zijn deze al te bezichtigen.
 • Gilze en Rijen op de kaart
  Op een digitale kaart van onze gemeente worden allerlei belangrijke aspecten aangegeven. Tevens worden er teksten getoond over die specifieke plek. Voor dit project wordt samengewerkt met het Regionaal Archief in Tilburg. Voor een voorbeeld kunt u eens kijken op: ‘Tilburg op de kaart’
 • Dialecten
  Sinds begin 2018 hebben wij een werkgroep ‘Dialecten’. Deze werkgroep gaat zich bezighouden met het dialect van onze gemeente. Ze zullen diverse activiteiten organiseren waarbij het Gilze en Rijens dialect centraal staat.