OAT

De OAT (oorspronkelijke aanwijzende tafel) is een lijst met alle grondeigenaren van 1832. De OAT vermeldt niet alleen de eigenaren maar ook het grondgebruik van een perceel, de oppervlakte, de verschuldigde belasting enz.
Bij de registers horen kaarten de zogenaamde minuutplans. Onze gemeente werd in 1832 opgedeeld in een aantal gebieden, de zogenaamde secties, die aangeduid worden met  de letters A t/m K. De letter J ontbreekt om verwarring met de letter I te voorkomen. Bijvoorbeeld sectie A is Rijen, F is Valkenberg, G is Raakeind, K is Gilze enz. In totaal omvatten alle secties 26 kaarten.