Kaarten en luchtfoto

Toekomst
De Werkgroep Digitaliseren kadasterkaart heeft voor de toekomst nog veel meer in petto.  En het werk daarvoor is omvangrijk en velerlei. De werkgroepleden beginnen met alle kaarten en luchtfoto’s op de juiste plaats te leggen. Daarna willen ze graag alle veranderingen in de kadastrale bestanden na 1832 invoeren. Maar het kaartmateriaal dat daarbij hoort, bevindt zich nog in de archieven van het kadaster. Omdat de werkgroep niet over dit materiaal kan beschikken, dreigen de plannen hierop vast te lopen.

Een ander interessant werkterrein is kadastrale bestanden aan de nog oudere verpondingsregisters en accijnsboeken koppelen. De groep heeft hier al een eerste begin mee gemaakt. Van het Hollandse kadaster van 1808 zijn inmiddels ruim 400 percelen omgerekend, op de kaart opgezocht en ingetekend. Wat de groep nog meer kan doen is al bestaande informatie aan het huidige bestand toevoegen. Hierbij moet je denken aan genealogische en archeologische gegevens, veldnamen, foto’s enz. Kortom werk te over!!!

Voor een paar voorbeelden van gedigitaliseerde kaarten klik op: Kadasterkaarten digitaal