Tentoonstellingscommissie

De tentoonstellingscommissie van Heemkring Molenheide bestaat uit de leden: Kees de Vet, Wim Avontuur, Connie Hartog, Ad Jonkers (voorzitter), Ria de Vet. Huub Smeekens, Rob van Rie, Huub Quirijnen. Ook maakt de commissie vaak dankbaar gebruik van leden die hen willen assisteren bij de inrichting van een nieuwe tentoonstelling.

Visitekaartje
De tentoonstellingen van Heemkring Molenheide zijn min of meer het visitekaartje van de vereniging. Met de jaarlijks wisselende exposities wekt  de heemkring de belangstelling van de inwoners van onze gemeente, maar ook van anderen die geïnteresseerd zijn in heden en verleden.

Diverse onderwerpen
De tentoonstellingen zijn divers van aard. Aan de hand van voorwerpen, foto’s, verhalen, videofilms en beamerpresentaties worden allerlei onderwerpen uitgediept. Ze hebben steeds betrekking op de gemeente Gilze en Rijen. Soms haken ze in op de actualiteit.  Sinds 1990 zijn al heel wat  thema’s de revue gepasseerd. Voor alle onderwerpen: lees meer. Voorgaande tentoonstellingen

Betrokkenheid inwoners
De tentoonstellingscommissie nodigt de inwoners van de gemeente steeds uit om een bijdrage aan de expositie te leveren. Door mensen persoonlijk of via de media te benaderen, vraagt de commissie inwoners om artikelen en foto’s in bruikleen af te staan of om hun verhaal te doen. Dit maakt niet alleen de tentoonstelling waardevoller, maar vergroot ook de betrokkenheid van de inwoners bij het onderwerp en bij de heemkring.
Ander gunstig neveneffect is dat de heemkring op deze manier veel voorwerpen geschonken krijgt om ze zo voor het nageslacht te bewaren. De collectie van de heemkring blijft dus groeien.

Interesse?
Mocht uw interesse gewekt zijn om deel uit te maken van de tentoonstellingscommissie, neem dan contact op met de secretaris van de heemkring: info@heemkringmolenheide.nl . U bent van harte welkom.

Voor info over de lopende tentoonstelling en de openingstijden klik hier Actuele tentoonstelling