Genealogie – stamboomonderzoek

De werkgroep genealogie bestaat uit:
Frans van Tetering, Jan Coremans, Jan van der Kaa, Jan van Gils, Kees Tijs,  Piet Weterings, Marianne van Kessel en Jannie Faes.

De groep houdt maandelijks bijeenkomsten, waar zowel beginnende als ervaren genealogen, lid van de heemkring of niet, terecht kunnen. De leden van de werkgroep geven de bezoekers aanvullende adviezen bij hun onderzoek en wisselen gegevens met hen uit. Ze werken voortdurend aan de verdere uitbreiding en het onderhoud van de verschillende genealogische bestanden en collecties.

Voorgeschiedenis
Tijdens de jaarvergadering van februari 2001, werd voor het 25-jarig bestaan van heemkring Molenheide een werkgroep opgericht die een genealogische dag zou gaan organiseren. Deze dag, op 3 maart 2002 in café-restaurant ’t Boerke in Rijen, trok enkele honderden belangstellenden.

Cor Schrauwen en Helma van de Corput namen al tijdens de voorbereidingen het initiatief om binnen de heemkring een genealogische werkgroep op te richten. In september 2001 organiseerde deze werkgroep de eerste genealogische (maandag)avondbijeenkomst voor geïnteresseerden. In 2003 werden de genealogische avonden met dinsdagmiddagen uitgebreid. Op 13 maart 2005 hield de werkgroep een tweede genealogische dag in De Schakel in Gilze.

Het aantal beschikbare gegevens en bestanden is sinds die tijd enorm gegroeid. Zowel beginnende als gevorderde genealogen en zeker diegenen wiens voorouders hier in de gemeente woonden, kunnen er heel wat informatie halen. Zie Genealogie

Wanneer?
Het stamboomcafé is open op:
Iedere 2e maandagavond van de maand van 19:00 tot 21:00 en de direct daaropvolgende dinsdagmiddag  van 13:30-16:30, uitgezonderd  juli en augustus

Voor de precieze data van de genealogische middagen en avonden,
klik hier Agenda