Bibliotheek en archief

De vrijwilligers van bibliotheek en archief zijn iedere dinsdagmorgen aanwezig en archiveren boeken, documenten, foto’s, kaartmateriaal, bidprentjes en knipsels. Daarnaast digitaliseren zij  zo veel mogelijk informatie, zodat de archieven voor iedereen beter toegankelijk worden.

Iedereen is welkom op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur om stukken in te zien en onderzoek te doen. Lees meer bij Bibliotheek.

Leden van de werkgroep
De werkgroep bestaat uit: Adriënne Smits, Ad Vermeulen, Sjannie van Vugt, Floor Hartog, Wim de Hoon, Kees van der Heijden.

Oproep
De werkgroep bibliotheek werkt er hard aan om alle foto’s uit het eigen archief en de foto’s van Gilze en Rijen uit het Regionaal Archief Tilburg te indexeren en beschrijven. Dit is een enorme klus. De werkgroep heeft dan ook behoefte aan assistentie van mensen die bekend zijn met en affiniteit hebben met Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot om het fotomateriaal van commentaar (beschrijving) te voorzien.
Heeft u interesse, kom dan op dinsdagochtend eens kijken in ’t Oude Raadhuis of neem contact op met een van de leden van de werkgroep of het secretariaat: info@heemkringmolenheide.nl

Voor de activiteiten van bibliotheek en archief klik op Bibliotheek