Van GVC via AVM naar VV Gilze

Van GVC via AVM naar VV Gilze
VV Gilze begon onder de  naam GVC (Gilsche Voetbal Club) en speelde in die tijd op zondagen tegen clubjes uit Alphen, Riel, Baarle Nassau en Chaam speelde. Het kostte de leiding veel hoofdbrekens de vereniging op de been te houden. Al het benodigde geld moest uit eigen zak (gespaarde centen!) komen.

In het seizoen 1921-1922 werd de naam veranderd in AVM (Altijd Vol Moed) en deed de club haar intrede in de RKVB. Meteen datzelfde jaar behaalde AVM het kampioenschap.

In 1921 besloten enkele vooruitstrevende jongens een echte vereniging op te richten. De eerste vergadering werd belegd op 7 maart 1921 in de oude jongensschool (die eind zestiger jaren is afgebroken) bij de kerk. De toenmalige kapelaan Verrijt was  van mening dat deze bestuurders nog te jong waren en daarom kregen ze een toeziend voogd.

Promotie te duur
1929 was ook een bijzonder jaar. Gilze werd kampioen in de eerste klasse en ‘mocht’ over naar de NVB. Omdat de geldmiddelen ontoereikend waren, onder andere om de reiskosten te betalen, zag de club hiervan af. Behalve Gilze 1 werd overigens ook Gilze 2 in 1929 kampioen.

In 1932/1933 werd het nieuwe sportpark aan de Lange Wagenstraat in gebruik genomen. Gilze werd weer kampioen en had kunnen promoveren naar de 1e klasse. Maar ook toen schoten de geldmiddelen tekort om het hele land door te reizen.

Bestuurscrisis
Een echte bestuurscrisis deed zich voor in 1937. De club wilde het vijftienjarig bestaan vieren met een Vlaamsche Kermis. Die moest de nodige financiële middelen binnenbrengen om het exploitatietekort van de vereniging te dekken, of beter nog om er iets aan over te houden. De geestelijk adviseur verzette zich tegen deze kermis. Hij vond de gemengde bediening op deze kermis maar niks. Enkele bestuurders raadpleegden de bisschop en die kwam hen ten dele tegemoet. In het bestuur was het kwaad echter geschied. Er bestond verdeeldheid en het bestuur zag zich genoodzaakt af te treden.

DEGRADEREN EN PROMOVEREN
Een andere klap die hard aankwam bij de club, deed zich in 1976 voor. Na zestien jaar moest Gilze het hoofd buigen en daalde het naar de 4e klasse.

Maar euforie overheerste in 1984. Gilze bereikte na enkele geweldig spannende wedstrijden de districtsbeker-finale. De club moest aantreden tegen PSV-2. Er waren 1192 (!) betalende toeschouwers bij dit duel. Hoewel PSV toch een maatje te groot was (0-2 verlies), mocht Gilze deelnemen aan de ‘grote’ KNVB-beker. De loting koppelde Heerenveen aan Gilze. In principe mocht Gilze thuis spelen, maar na overleg met het bestuur van Heerenveen werd de wedstrijd op het terrein van de Friezen gespeeld (21 oktober 1984). VV Gilze streek hiermee een grote financiële meevaller op, maar het Gilzer-publiek nam haar deze beslissing niet in dank af. Gilze verloor de wedstrijd in Heerenveen met 4-0.

In 1991 werd VV Gilze zelfstandig nadat het zich had losgemaakt van de Sportvereniging Gilze. Op 25 juni werd die zelfstandigheid met een eigen rechtsbevoegdheid notarieel vastgelegd

Degradaties deden zich voor in 1996 (naar de 4e klasse) en in 1997 naar de 5e klasse. In 2005 keerde het tij met een promotie naar de 4e klasse en in 2010 naar de 3e klasse.:

Terug naar: Voetbal in de gemeenten Gilze en Rijen