Leerlooierijen

Naast de landbouw kwamen in de 19e eeuw de leerlooierijen in zwang. In eerste instantie nog als nevenbedrijf op de boerderij.
De officiële ingebruikname van de spoorlijn Breda-Tilburg op 1 oktober 1863 betekende vooral voor Rijen een mogelijkheid tot verdere uitbreiding van deze industrie. De spoorlijn garandeerde immers de aanvoer van grondstoffen. Bovendien kwam het gebruik van machines en de toepassing van snelwerkende extracten op gang, die het looiproces aanzienlijk verkortten. Dat alles maakte in de 20e eeuw de oprichting van de leerfabrieken mogelijk.
De leerlooierijen vormden op hun beurt de grondslag voor de schoenindustrie. Sinds het begin van de twintigste eeuw concentreerde de productie van schoenen zich in een aantal grote en kleine fabrieken. Voordien waren er de thuiswerkers, die de schoenen helemaal met de hand maakten.