Militaire kampen

Rijen heeft in haar geschiedenis vaak met militaire bewegingen en kampen te maken gehad.
In 1732 werd er op de heide bij buurtschap de Vijf Eiken in Rijen een grote militaire oefening van het leger van de Republiek gehouden.
De inkwartiering tijdens de Franse Revolutie in 1794 en de Belgische opstand in 1831 en volgende jaren (Tiendaagse veldtocht) brachten eveneens extra druk. Kortom legerdiensten en verplichte leveranties waren voor de inwoners aan de orde van de dag. Het kamp Vijf Eiken bij Rijen herinnert nog aan deze tijd. Ook tijdens de eerste Wereldoorlog 1914-1918 was dit kamp bij de gemobiliseerde troepen van het Nederlandse Veldleger in gebruik.