Klussen opknappen

Alle werkgroepleden leveren hun bijdrage aan het onderhoud van heemtuin en gebouw in de ruimste zin van het woord. Wat ze zoal doen? Ze schilderen het gebouw van binnen, maken kasten en ook voor de tentoonstelling timmeren ze een en ander als dat nodig is. Maar ook kijkt de groep bijvoorbeeld jaarlijks de dakgoten na, heeft indertijd de kerststal gemaakt en houdt die ieder jaar weer toonbaar. In de wintermaanden knappen ze in de garage oude spullen op en inventariseren wat er zoal is. Is de tuin opengesteld – ook bij excursies en op monumentendag – dan doen deze mensen dienst volgens een rooster. Ze verzorgen demonstraties houtdraaien en smeden en dienen ook als vraagbaak voor de bezoekers van tuin, afhang en garage.