Persbijeenkomsten

Oud-raadslid Vic Haagh:
“Er is een tijd geweest dat er zoveel vanuit het gemeentehuis naar buiten bekend werd (wat voor raadsleden nog niet bekend was), dat dit tot irritatie ging leiden. Ik heb toen tegen burgemeester Aarts gezegd dat ik persbijeenkomsten wilde gaan bijwonen. Hij stemde daar direct mee in en ik heb vervolgens regelmatig bij die bijeenkomsten gezeten. Ik heb daarbij uitsluitend toegehoord en nooit gesproken. Het voelde goed dat ik als raadslid nieuws uit het gemeentehuis niet meer ‘van de straat’ hoefde te vernemen. Je staat daarbij als raadslid ook aardig voor paal!!’