Geschiedenis van Heemkring Molenheide (vervolg)

Na de oprichting
Op 3 september 1977 werden de statuten bij notaris Gribnau in Gilze gedeponeerd. Op 30 september 1977 werd Heemkring Molenheide ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg eo. Nog datzelfde jaar werd de heemkring lid van de provinciale overkoepelende organisatie Stichting Brabants Heem.

Molenheide
De naam Molenheide komt op oude landkaarten voor als dat deel van de gemeente, waarop nu de vliegbasis gevestigd is. In dit heidegebied heeft een besloten standaardmolen gestaan, die op 14 augustus 1868 door brand werd verwoest. Daarna is er nog een nieuwe molen gebouwd, een zogenaamde grondzeiler, die in 1888 eveneens door brand werd verwoest.