Voormalige Hultense rijverenigingen ‘Paard-en-sport’

De Hultense ‘Landelijke Rijvereniging Prinses Marijke’ en ‘Ponyclub Klein maar Dapper’  Beide clubs zijn inmiddels opgedoekt maar de historie leeft voort.

Waarom de rijvereniging naar prinses Marijke heette? Omdat de club op 18 februari 1947 werd opgericht, de geboortedatum van de jongeste prinses van Oranje. De ponyclub zag op 31 augustus 1973 het licht. Aanvankelijk onder dezelfde naam, maar enkele jaren later kreeg het als aparte vereniging de naam PC Klein maar Dapper.

Huwelijk Piet Aarts en Riet Emmen in 1966

MANNENSPORT
Bij de oprichting in 1947 kende de rijvereniging 32 leden. Door de jaren heen bleef dat aantal ongeveer gelijk. Nooit heel groot dus, maar aan prestaties ontbrak het niet! De ponyclub kende een jaar na de oprichting zo’n vijftien leden. Wie de promi-nente leden van het eerste uur waren? Jac Anssems, Guust van Dongen, Piet van Hoof, Adriaan v.d. Hout, Jac de Kort en Leo van Zon. In die tijd was paardrijden puur een mannensport. Pas vanaf midden jaren vijftig mochten vrouwen (amazones) ook meedoen aan wedstrijden. In de loop der jaren is dit helemaal veranderd: de meeste leden zijn vrouw.

UIT DE STAD
Vanwege de ligging van Hulten dichtbij Tilburg, kende de vereniging ook veel leden uit die stad. Een doorn in het oog van de Paardrijbond. De volgende passage uit de notulen van de jaarvergadering van 26 september 1961 spreekt boekdelen: “De voorzitter deelde mede dat betreffende het bericht van de bond dat de Tilburgse ruiters geen lid meer mogen zijn en worden van de Hultense vereniging, hij dit verder zou bespreken met de voorzitter van de bond.”

CHRISTELIJKE GRONDSLAG
Dat de vereniging op christelijke grondslag was, is terug te vinden in de notulen van de jaarlijkse vergaderingen. Elke vergadering wordt geopend en afgesloten met ‘de christelijke groet’. Ook was de pastoor bij de vergadering aanwezig als ‘geestelijk adviseur’. Overigens werden vele vergaderingen afgesloten met ‘Brabants worstebrood’, zo staat in de notulen te lezen. Het tenue bestond in de jaren veertig en vijftig uit een zwarte rijbroek, witte blouse en zwarte sjaal. In 1961 kon de vereniging dankzij financiële steun van de NCB, zwarte rij-jasjes en nieuwe rijpetten aanschaffen.

Er werd aanvankelijk geoefend op de terreinen van Jan Havermans en later bij Lou Wouters aan de Hultenseweg. In 1965 werd begonnen met de bouw van een buitenmanage in de boomgaard van A. van Hout. In 1969 kwam het oefenterrein aan de Hulteneindsestraat op het terrein van M. Willemse te liggen. Daarna- tot de realisatie van de wijk Koolhoven (Reeshof) – lag het oefenterrein bij de bossen ten noorden van de Bredaseweg in Tilburg. De laatste jaren werd geoefend bij Piet Kluijtmans aan de Langendijk in Tilburg.

VLOOIENMARKT
Om de vereniging draaiende te houden werd contributie geheven. Om een indicatie te geven van de hoogte van deze contributie destijds: in 1962 werd de contributie verhoogd van fl. 6,- naar fl. 10,- per jaar. In 1972 ging het omhoog naar fl. 20,- per jaar en in 1975 naar fl. 25,-. Aanvankelijk moest de contributie iedere maand betaald worden, iedere tweede zondag van de maand, op straffe van een boete van fl. 0,25, zo staat te lezen in de notulen van 1956. Daarnaast haalde vereniging geld op door donateurskaarten te verkopen en oud papier op te halen. Ook werd een vlooienmarkt en een jaarlijkse dansavond georganiseerd om de kas te spekken. De concoursen leverden niet veel geld op. Grappig detail: in 1962 werd tijdens een concours een loterij georganiseerd met als hoofdprijs een veulen.

KÜR
Behalve oefenen en wedstrijden rijden, werden jaarlijks nog allerlei andere activiteiten georganiseerd. Een onderling concours bijvoorbeeld in samenwerking met de damessportclub en de jaarlijkse ruiterbedevaart op Hemelvaartsdag naar Kasteel Bouvigne in Breda. Ook werd  menig (gouden) bruidspaar begeleid van gemeentehuis naar kerk door een delegatie van de rijvereniging. De ponyclub ging in de jaren negentig enkele malen op ponykamp en er werden onderlinge wedstrijden georganiseerd met een heuse kür op muziek. De laatste jaren kende de vereniging nog slechts een handvol rijdende leden. Mede met het oog op toekomstige kosten werd besloten de rijvereniging en ponyclub per 1 april 2010 op te heffen.


Landelijke Rijvereniging Prinses Marijke in 1959

Ponyclub Klein maar Dapper

Terug naar: Tentoonstellingen in ’t Oude Raadhuis sinds 1990: