Ponyclub Wilhelmina

‘De ponysport is een prachtige sport’
Ponyclub Wilhelmina uit Gilze, een club die niet zo’n heel lang leven beschoren is geweest, maar toch ook een mooie geschiedenis kent.

Ponyclub Wilhelmina werd officieel in 1966 opgericht, maar leidde door gebrek aan pony’s een zeer kwakkelend bestaan. Zusterorganisatie De Landelijke Ruiters Wilhelmina, opgericht in 1898, was in die tijd nog een vereniging voor boerenzoons. Pas later kwamen er ook leden vanuit de burgerij.

In 1974 werd de ponyclub nieuw leven ingeblazen. Eén van de heroprichters en de eerste voorzitter van deze ‘ontwaakte’ vereniging was André Doorakkers, die samen met zijn tante en oom een boerderij aan de Biestraat runde. Samen met zijn maat Frans Aarts is hij de eigenlijke grondlegger van de ponyclub, die tussen 1978 en 1992 een bloeiperiode kende en uitgroeide tot een vereniging van meer dan zestig leden. In 1986 werd het twintigjarig bestaan uitbundig gevierd met een feestweekend, dat afgesloten werd met een groot concours van de Kring Breda. Burgemeester Aarts opende het concours. Jammer was wel dat tijdens de parade het water met bakken uit de hemel viel.

OMTOVEREN
Waar de ponyclub haar oefenterrein had? Na verschillende tijdelijke locaties en in overleg met de gemeente kreeg de club uiteindelijk een definitieve ruimte toegewezen aan de Strijp in Gilze. Het terrein werd volledig omheind en ingericht voor de ponysport. Met hulp van vele ruiters wist de vereniging het terrein om te toveren tot een ideale locatie voor de ponysport, zelfs voorzien van een clubgebouw. De vereniging hield het terrein in optimale conditie, zodat de sport volledig tot haar recht kon komen. Voor de kringconcoursen was het terrein met gebruikmaking van omliggende percelen een ideale ontmoetingsplaats voor zowel mens als dier.

DRAGEN
In de beginjaren kreeg het bestuur de nodige ondersteuning vanuit de Landelijke Ruiters, met name van Janus Sprangers en Jo Diepstraten. Behalve door het bestuur werd de vereniging gedragen door een team van commandanten, dat de ruiters tijdens de oefenavonden op het terrein aan de Strijp de nodige vaardigheden bijbracht op het gebied van dressuur en springen. Iedere commandant had een achttal en/of viertal onder zich, waarvoor hij/zij de verantwoordelijkheid had. Op de concoursen waren zij voor de ruiters het eerste aanspreekpunt en zij begeleidden hen bij de verplichte nummers van dressuur, springen en voor de allerkleinsten bij de ponyspelen. Een van de verplichte nummers was de afdelingsdressuur voor acht- en viertallen. Ponyclub Wilhelmina wist op deze nummers vele prijzen binnen te halen, zelfs tot kringkampioen toe. Hoofdcommandanten waren in deze periode met name Jan Timmermans en Wim Ligtenberg.

KRINGCONCOURS ORGANISEREN
Een jaarprogramma bestond meestal uit de eigen clubactiviteiten en kring-concoursen van de Kring Breda. De grootste uitdaging was een kring-concours te organiseren, waar ongeveer vijfhonderd ruiters/pony’s aan deelnamen. In de speciaal samen-gestelde concours-commissie waren alle disciplines vertegenwoordigd.Het kostte maanden van voorbereiding om alles te realiseren. Ponyclub Wilhelmina heeft drie kringconcoursen georganiseerd. De tentoonstelling Paardensport laat videobeelden van het kringconcours ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de club zien.

OP PAD
De vereniging regelde deelname aan de verschillende concoursen. Zondagochtend vroeg werden de pony’s (soms met veel moeite) geladen door transportbedrijf Boemaars. Het verzamelpunt was bij André Doorakkers in de Biestraat. Belangstellende ouders namen de ruiters mee. ’s Morgens stonden springen, dressuur en ponyspelen op het programma. ’s Middags om 14.00 uur was de officiële opening en rond 16.00 uur was de uitslag van de verreden individuele dressuurproeven.

PRACHTIGE SPORT
Al heeft Ponyclub Wilhelmina niet zo heel erg lang bestaan, veel ruiters, ouders en dorpsgenoten hebben er plezier aan beleefd. Individuele presentatie en teamwork van mens en dier stonden voorop. Vele ruiters zijn door deze sport gevormd, hebben leren omgaan met tegenvallende uitslagen, hebben geleerd zich sportief te gedragen ten opzichte van elkaar en steeds weer opnieuw te beginnen om die mooie presentatie te halen, niet alleen maar samen met je pony. Die optimale samenwerking tussen mens en dier, rekening houdend met elkaars karakter, maken dat de ponysport een prachtige sport is.

voor meer verhalen klik hier: ‘De Landelijke Rijvereniging Wilhelmina uit Gilze’