Wat was er te zien?

Krantenknipsels gaven een beeld van de politieke achtergronden van de acties in Indië en Nieuw-Guinea. Maar de tentoonstelling gaf met een uigebreide collectie foto’s vooral een indruk van het leven dat de uitgezonden Gilze en Rijense militairen in Indië en Nieuw-Guinea leidden.

Daarnaast liet de heemkring een grote hoeveelheid voorwerpen zien, zoals repatkisten, onderscheidingen, draaginsignes, reispapieren, dagboekjes, tekeningen en landkaarten. Ook waren er allerlei persoonlijke herinneringen tentoongesteld, zoals houtsnijwerk, schelpen, inheemse wapens en dergelijke.

De vier gesneuvelde soldaten uit Gilze en Rijen werden herdacht met bidprentjes, brieven en andere publicaties.

U kunt naar het volgende artikel ‘Bert Hoppenbrouwers: “Met Indië heb ik nog steeds een gevoelige band” of terug naar ‘Onze jongens in de Oost’