Willem Willemen, assessor – wethouder en broodbakker (1797-1888)

Willem Willemen uit Rijen was van 1834 tot 1884, een halve eeuw lang, actief in de plaatselijk politiek.
Hij was vijftig jaar lid van de gemeenteraad, waarvan 48 jaar ook als wethouder. Tot 1851 heette dat assessor.

Op 6 oktober 1851 kwam er als gevolg van bestuurlijke veranderingen, een nieuwe zevenkoppige raad in Gilze en Rijen, waaronder Willem Willemen.

Van 1834 tot 1837 was hij agent van inkwartiering. Moesten militairen bij Rijenaren worden ingekwartierd, dan gaf hij aanwijzingen over waar en hoeveel.
In Rijen was hij vele tientallen jaren ‘den heffer en de legger’. In 1842 moest hij vanwege de heersende armoede ook wekelijks collecten voor de armen houden.

Op 8 januari 1884 kreeg Willem Willemen een groot feest aangeboden vanwege zijn vijftigjarig jubileum. Door de hele gemeente wapperde bij gebouwen de driekleur. Om 9.00 uur leidden zijn medeleden van het zangkoor, de harmonie en een stoet bruidjes hem om te beginnen naar de Maria Magdalenakerk. Het feest duurde tot 18.00 uur; er werd gezongen en er werden jubeldichten voorgedragen.
Willem Willemen was oorspronkelijk landbouwer. Naast zijn politieke activiteiten vestigde hij zich als eerste beroepsbroodbakker in een bestaand bakhuis op het erf van Hoeksestraat 1 in Rijen.

Bron: www.tijdmachinegilzerijen.nl 

 

Terug naar: Politieke portretten van oud-raadsleden