Caesar de Theije, wethouder

Caesar Adolph de Theije werd geboren in 1886. Hij kwam in 1910 vanuit Wijchen in Gilze en Rijen wonen en ging als onderwijzer aan de toenmalige openbare school in Gilze werken. In 1916 gaf hij ook gymnastiekles in Rijen. In 1917 koos meester De Theije voor het vertegenwoordigersvak (reiziger). Later bleek hij ook belangstelling voor de politiek te hebben. In 1939 deed de bridgeclub met een vrije lijst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst kreeg nummer elf en bracht de heren De Theije, Noij en Soeterboek in de raad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de raad naar huis gestuurd, maar na de bevrijding kwam De Theije terug in de noodgemeenteraad en werd in 1946 tevens wethouder. Hij zou dat blijven tot 1962. Hij was locoburgemeester vanaf het afscheid van burgemeester Baron von Hövell tot Westerflier in januari 1946, tot de installatie van burgemeester Van Mierlo op 6 november1946. Hij schaarde zich in de gelederen van de K.A.B. (Katholieke Arbeidersbeweging); hij bleef de arbeider door dik en dun trouw. Als lid van de raad stond hij 23 jaar op de bres voor het woon-, werk- en leefklimaat van Gilze en Rijen, om dat uit de naoorlogse chaos weer op te bouwen.
Hij woonde op het adres Rijksweg 113 in Rijen. Hij overleed in 1968 op 82-jarige leeftijd. De Theije was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: www.tijdmachinegilzerijen.nl 

 

Terug naar: Politieke portretten van oud-raadsleden