Dialect uit Gilze en Rijen

Ut vurhaol van………

Ut taolgenootschap van d’n Heemkring wil dees jaor verschillende activiteite onderneme om ut dialect van onze geminte onder jullie aondacht te brenge. Dees jaor verschèène dur in ut blad van d’n Heemkring verhaole over zaoke uit ut verleeje in dialect.

Ok maoke we klèène filmkes vur de website. Onder d’n titel “Verhaole van vruuger….” kome meesse aon ut woord die iets te vertelle hebbe over un hobby of hullie wèrk of iets aanders. En dees gaoj allemaol in het dialect van onze durpen. Bij die filmkes hoort ok un klèèn prijsvraogske. Via de website kunde reageren en naor verloop van tèèd wordt dur de jury unne winnaor gekozen.

D’n irste die gefilmd is, is Huub Weterings. Hij vertelt zèn belèvenisse van vruuger in de bieenwereld. Hedde zelluf ok un interessaant verhaol laot het dan efkes wete bij ut bestuur en dan neme we contact op.

Ut taolgenootschap

Klik hier veur de film


De vraag bij de film van Huub Weterings:

Wie weet wat het volgende gezegde betekent:
“De haai gift alleen mar hooning van Maria hoog tot Maria lèèg.”

Jullie reacties aan: fam.van.engelen@home.nl