Eerste vliegbewegingen (vervolg)

Militaire luchtvaart
De Molenheide genoot in de vliegwereld dus al een zekere bekendheid op het moment dat de aanleg van vliegveld Soesterberg nog maar nauwelijks (1910-1911) was begonnen.

Per 1 juli 1913 werd de Luchtvaartafdeling (als onderdeel van de Landmacht) op Soesterberg gevestigd. Daarmee deed de militaire luchtvaart voorgoed zijn intrede. Ook op de Molenheide kreeg die vanaf dat moment de overhand.
Toen luitenant Versteegh op 11 augustus 1913 en de daarop volgende dagen vanaf de Molenheide in een Farman-toestel opsteeg, heerste er nog vrede in Europa. Zij het een gewapende vrede. Hij maakte verkenningsvluchten voor de legermanoeuvres van dat moment.

Op 26 augustus van dat jaar werd in Tilburg de Internationale Tentoonstelling voor Nijverheid, Handel en Kunst geopend. Een van de publiekstrekkers was een vliegwedstrijd tussen de aviateurs Heinrich van der Burg en Jan Olieslagers. Zij startten op vliegveld Molenheide. Wie zou het eerst boven het feestterrein verschijnen? Het was de Blériot van Olieslagers die deze race winnend afsloot. Nauwelijks een paar dagen later was Olieslagers met zijn Blériot weer in het nieuws, toen hij op 31 augustus zijn eigen hoogterecord van 800 naar 1020 meter verbeterde.
Bij de bevolking waren al deze wedstrijden en recordpogingen niet echt populair. De mensen vonden het in veel gevallen maar roekeloze waaghalzerij. Het geld dat ermee gemoeid was, kon beter ergens anders voor gebruikt worden.

Eerste wereldoorlog
Minder dan een jaar later, op 4 augustus 1914, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Al snel werd het grootste deel van het gemobiliseerde Veldleger in West en Midden-Brabant samengetrokken. Het hoofdkwartier zat in Oosterhout. Vanaf dat moment kozen alleen nog maar militaire vliegtuigen – steeds vaker en steeds meer verschillende – het luchtruim vanaf de Molenheide. Ze maakten verkenningsvluchten langs het Belgisch grensgebied. En ook bij de militaire rondvlucht op 6 maart 1916 werd de Molenheide aangedaan.

Hangaar Eerste Wereldoorlog

Het kwam bovendien meermalen voor, dat een verdwaald vliegtuig van de oorlog-voerenden op ons grondgebied landde. In zo’n geval werden de bemanningsleden steeds geïnterneerd en voor zover bruikbaar, werden de vliegtuigen meestal aangekocht en toegevoegd aan de Militaire Luchtvaartafdeling in Soesterberg.

Vanaf beginjaren twintig werd het opstijgen en landen van militaire vliegtuigen op de Molenheide een vrijwel dagelijks beeld. In de aangrenzende dorpen trok het nog nauwelijks de aandacht. Of het moest om kunstvluchten of formatievliegen gaan.

 

U kunt naar het volgende artikel ‘Herinneringen van Lisa van den Boogaart’ of terug naar ‘100 jaar vliegbasis Gilze-Rijen’