Lezing over 4 generaties smokkelaars, de familie ‘Kwak’ Verhagen

Tilburg is een stad die zich al decennialang kenmerkt door een uitgebreide onderklasse. Een deel van deze onderklasse overleeft door smokkel, stropen, diefstal, venten en soms het gebruik van een mes of pistool. Het valt op dat deze vorm van overleven vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Hoe komt dit? Om de Brabantse smokkelgeschiedenis echt te begrijpen is het nodig om niet alleen archieven te bestuderen, maar ook de mensen daarachter aan het woord te laten. Dat gebeurt in het boek over de familie ‘Kwak’ Verhagen: vier generaties smokkelaars. Op 24 oktober a.s. aanvang 19.30 uur geeft schrijver en socioloog Alex van Dongen voor de leden van onze heemkring een lezing over zijn studie en geeft daarmee een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de Tilburgse onderwereld in de twintigste eeuw: welke smokkelperiodes zijn er te onderscheiden in de afgelopen 120 jaar? Hoe kwam men in de verschillende periodes rond en welke maatregelen werden hiertegen genomen? En wat was het gevolg hiervan voor de familie Verhagen? Het verhaal wordt geplaatst in een historische context en aangevuld met persoonlijke verhalen.

De cover van het boek van Alex van Dongen over de smokkelaars

terug naar Agenda