“Kennismaken met Archeologie.”

We bezig zijn met het in het leven roepen van een archeologische werkgroep. Deze groep heeft de volgende hoofddoelen:

  • Het verdiepen in de lokale archeologie van de gemeente Gilze en Rijen, als onderdeel van ons cultureel erfgoed;
  • Het opbouwen van een archeologische database en interactieve kaart, en daarmee: het zichtbaar maken van lokale kennis, aanvullend op de kennis van de professionele archeologie;
  • Het meewerken door vrijwilligers van de heemkring bij archeologische opgravingen in onze gemeente. Uiteraard als daar toestemming van de archeologen die verantwoordelijk zijn voor dat project voor verkregen is.

Wij kunnen ons voorstellen dat veel geïnteresseerden nog nooit te maken hebben gehad met het archeologische werkveld. Daarom lijkt het ons leuk en vooral nuttig om een zogenaamde workshop te organiseren. Deze workshop zal georganiseerd worden op 4 april. Locatie: Heemgebouw, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur en bestaat uit de volgende agendapunten:

  • Introductie door Stijn van As en Fieke van der Blink, beide leden van de heemkring en werkzaam in de Nederlandse archeologie;
  • Archeologie in Gilze en Rijen: een korte inleiding in de meest toonaangevende projecten, en vondsten van bedrijven, vrijwilligers en inwoners;
  • Werken in het veld: de basis van de onderzoeksmethodieken en administratie in een notendop;
  • Werken achter een desktop: de basis van dataverwerking en GIS systemen;

De opzet van deze agendapunten zijn anders dan normale ‘lezingen’, in die zin dat het informeel en laagdrempelig moet zijn, met veel ruimte voor gesprek en discussie. Er worden vondsten als voorbeelden meegenomen om de archeologie tastbaar te maken.

Tot slot willen we concreet presenteren hoe mensen actief een steentje kunnen bijdragen aan de werkgroep. Dus: meld je aan via info@heemkringmolenheide.nl en doe actief mee!

Wanneer: op dinsdagavond 4 april om 19.30 uur. Waar: ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze

Namens de werkgroep archeologie, Fieke van den Blink en Stijn van As

terug naar Agenda