Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op dinsdag 31 januari 2023 in heemgebouw ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 te Gilze. Aanvang 19.30 uur. Onderstaand de agenda voor deze vergadering.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering maart 2022 (klik hier voor de notulen)
 4. Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2022 (klik hier voor het jaarverslag)
 5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2022)
 6. Verslag kascommissie
 7. Realisatie doelstellingen 2022
 8. Werkgroepen
 9. Bestuursverkiezing
 10. Begroting 2023
 11. Benoeming kascommissie 2023
 12. Doelstellingen 2023
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

  Via onze nieuwsbrief worden de leden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Zij ontvangen dan een uitgebreide agenda met toelichting.

terug naar Agenda