Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op woensdag 30 januari 2019 in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22, Gilze. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering januari 2018 (klik hier voor concept notulen 24-1-2018)
 4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2018) klik hier voor jaarverslag
 5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2018)
 6. Verslag kascommissie
 7. Realisatie doelstellingen 2018
 8. Werkgroepen
 9. Bestuursverkiezing
 10. Begroting 2019
 11. Benoeming kascommissie 2019
 12. Doelstellingen 2019
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

ad  5) Jaarverslag penningmeester is op de avond zelf beschikbaar. Leden die vooraf kennis willen
nemen van jaarrekening 2018 alsmede de begroting 2019 kunnen contact opnemen met de
penningmeester (tel. 0161-226290, e-mail: ben.robbers@home.nl  ) (echter pas na 20 januari 2019)

De leden ontvangen via de nieuwsbrief een verder uitgewerkte agenda met toelichting hierop.

terug naar Agenda