Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Heemkring Molenheide op dinsdag 30 januari 2024 in heemgebouw ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 te Gilze. Aanvang 19.30 uur. Onderstaand de agenda voor deze vergadering.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering januari 2023 (klik hier voor de notulen)
 4. Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2023 (klik hier voor het jaarverslag)
 5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2023)
 6. Verslag kascommissie over 2023
 7. Realisatie doelstellingen 2023
 8. Werkgroepen
 9. Bestuursverkiezing
 10. Begroting 2024
  • voorstel verhoging contributie
 11. Benoeming kascommissie 2024
 12. Doelstellingen 2024
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
  Via onze nieuwsbrief worden de leden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Zij ontvangen dan een uitgebreide agenda met toelichting.
terug naar Agenda