Inhoud lesprogramma Rijen

Hoe komt het dat juist in Rijen de leerindustrie tot bloei kwam, hoe was het werk in de fabrieken; voorbeelden van vragen die in het onderzoek aan bod komen. Een van de bronnen die de leerlingen kunnen raadplegen bij hun onderzoek is de site ‘Tijdmachine Gilze- Rijen’ van Heemkring Molenheide.

Het lesmateriaal is geschreven voor leerlingen van groep 8.

Het lesmateriaal bestaat uit:
Een docentenhandleiding en voor de leerlingen volgende opdrachten:

Onderzoeksopdrachten: 
De leerlingen onderzoeken aan de hand van bronnen verschillende aspecten van de leerindustrie èn van de tijd waarin de industrie opkwam, eind 19e eeuw. De ontwikkelingen die zich in Rijen voordeden kunnen niet los gezien worden van het proces van industrialisatie dat zich in heel Nederland voordeed. Een periode waarin er veel gebeurde; de stoommachine deed zijn intrede waardoor er meer in korte tijd geproduceerd kon worden, er ontstond een arbeidersklasse. wegen en kanalen werden aangelegd. Nederland en Brabant ontwikkelde zich langzaam van een agrarische naar een industriële samenleving.

Excursie
Een excursie naar een of twee leerfabrieken in Rijen, maakt deel uit van het lesproject. De leerlingen kunnen daar leerproducten zien, voelen en ruiken, krijgen informatie over de fabriek en gaan zelf aan de slag.

Presentatie van het onderzoek
De vorm waarin de groepjes de resultaten presenteren aan de rest van de klas is aan de leerkracht. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een tijdbalk, een filmpje, een muurkrant of een PowerPoint.