Centrumplan Rijen

Oud-raadslid Vic Haagh:
‘Na een lange voorgeschiedenis waarbij onder andere college en raadsleden bij de rechtbank met dwangsommen uitkwamen (100.00 gulden per persoon voor de raadsleden), lag er uiteindelijk een duidelijk omschreven raadsvoorstel. Hierbij werd het toenmalige Wilhelminaplein uitgebreid met ruimte aan de voorkant van de Stationsstraat. Het college stuurde echter aan op een zeer summiere oversteek van de straat en hierbij was een extern adviesbureau betrokken. Toen duidelijk werd dat hiermee niet voldaan werd aan de opdracht van de raad, heeft de VVD dat heel duidelijk gemaakt en is dat te beperkte plan afgeblazen.’