Kern’75

Kern’75 vierde in 2015 haar veertigjarig bestaan. De partij hield een tentoonstelling in de Steenfabriek in Gilze.

In Weekblad Gilze en Rijen verschenen in die periode drie artikelen over de geschiedenis van de partij.

Kern’75 40 jaar weekblad artikel 1
Kern’75 40 jaar weekblad artikel 2
Kern’75 40 jaar weekblad artikel 3

De drie artikelen hierboven vertellen gedetailleerd hoe de geschiedenis van Lijst van Gool en Kern’75 eruit ziet.
Hieronder een globaler beeld aan de hand van de vragenlijst, die wij als heemkring de verschillende politieke partijen voorlegden.

– Wanneer is Kern’75 opgericht en actief geworden?
De partij is een vereniging, opgericht op 11 juni 1975 door sympathisanten van Lijst van Gool. Op 5 februari 1976 werd de vereniging bij Koninklijke Besluit erkend.

– Wie waren de initiatiefnemers?
Dat was ‘Aktie-Comité Lijst van Gool’ met Erik Ouwens als voorzitter en Cees Oprins als secretaris.

 – Wat was de aanleiding voor de oprichting?
Een officiële verenigingsvorm geven aan ‘Lijst van Gool’ en zorg voor de leefbaarheid in Gilze.

– Is het huidige Kern’75 voortgekomen uit een andere partij/het resultaat van een fusie?
De sympathisanten van Lijst van Baalen (werknemerslijst) voeren onder leiding van Wout Kock vanaf eind 1975 gesprekken met het bestuur van Kern’75 om tot verdere samenwerking te komen. Op 24 juni 1977 besluit de achterban van Lijst van Baalen zich aan te sluiten bij Kern’75.
Als het bestuur van Locaal Belang eind 2009 besluit om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, treden enkele leden van Locaal Belang toe tot Kern’75.

– Wanneer was Kern’75 voor het eerst vertegenwoordigd in de gemeenteraad?
Bij de verkiezingen van 1978 doet Kern’75 voor het eerst onder die naam mee. Maar feitelijk is in de periode 1974-1978 de Lijst van Gool al actief onder de naam Kern’75.

– Hoeveel raadsleden had Kern’75 in de verschillende raadsperiodes?
1970-1974 3 als Lijst van Gool
1974-1978 3 als Lijst van Gool

1978-1982 4
1982-1986 4
1986-1990 4
1990-1994 3
1994-1998 5
1998-2002 4
2002-2006 4
2006-2010 4
2010-2014 7
2014-2018 8

– Namen van raadsleden in de verschillende raadsperiodes?

Als Lijst van Gool,
1970-1974 Jos van Gool, Wim Havermans en Wout van Vugt
1974-1978 Jos van Gool (wethouder), Wim Havermans en Wout van Vugt

Als Kern’75
1978-1982 Jos van Gool (wethouder), Ton van Baalen (fractievoorzitter), Cees Oprins en Piet Adriaansen
1982-1986 Jos van Gool (wethouder), Cees Oprins (fractievoorzitter), Arda van Puijenbroek-van der Heijden, Piet Adriaansen
1986-1990 Arda van Puijenbroek-van der Heijden (wethouder), Cees Oprins (fractievoorzitter), Jos van Gool, Piet Adriaansen
1990-1994 Arda van Puijenbroek-van der Heijden (fractievoorzitter), Jos van Gool, Piet Adriaansen,
1994-1998 Rennie Brouwer (wethouder), Els de Bont-Bakx (fractievoorzitter), Jos van Gool, Wil Bekkers, Walter de Vet (t/m april 1996), daarna Martijn Broeders
1998-2002 Rennie Brouwer (wethouder), Els de Bont-Bakx (fractievoorzitter), Martijn Broeders en Wil Bekkers

Let op: na 2002 zijn de wethouders geen raadslid meer (dualisme)
2002-2006 Walter de Vet (fractievoorzitter), Wil Bekkers, Natal van Riel en Els de Bont-Bakx
2006-2010 Walter de Vet (fractievoorzitter), Wil Bekkers, Natal van Riel en Huub Quirijnen
2010-2014 Walter de Vet (fractievoorzitter), Freek van Baardwijk, Natal van Riel, Aletta van der Veen, Wil Bekkers, Piet Boemaars, Huub Quirijnen (t/m 2012) vervangen door Corné Machielsen (2012 en verder)
2014-heden Walter de Vet (fractievoorzitter), Freek van Baardwijk, Corné Machielsen, Piet Boemaars, Karin Ytsma, Ruud van Iersel, Mieke Konings, Wil Bekkers

 – Heeft Kern’75 wethouders geleverd?
Ja, alle periodes vanaf de oprichting, behalve 1990-1994

– Wanneer was dat en wie waren dat?
1974-1978 Jos van Gool, wethouder Financiën en Bedrijven en loco-burgemeester,
Coalitie: lijst van Gool (3), lijst Boemaars (2), Sociaal Appel (3)
1978-1982 Jos van Gool, wethouder Financiën en Bedrijven,
Coalitie: Kern’75 (4), Lijst Boemaars (4), CDA (4)
1982-1986 Jos van Gool, wethouder en loco-burgemeester,
Coalitie: Kern’75 (4), CDA (5), VVD (2)
1986-1990 Arda van Puijenbroek-van der Heijden, wethouder onderwijs, welzijn, emancipatie, organisatie, voorlichting en inspraak,
Coalitie: PvdA (4), Kern’75 (4), Gemeentebelang (3), VVD (1)
1994-1998 Rennie Brouwer, wethouder Financiën, Welzijn, Cultuur en Sport,
Coalitie: Kern’75 (5), Locaal Belang (4), PvdA (2), Gemeentebelang (3)
1998-2002 Rennie Brouwer, wethouder Financien, Openbare Werken, Verkeer en vervoer, loco-burgemeester,
Coalitie: Lokaal Belang (4), Kern’75 (4), Gemeentebelang (3), PvdA t/m juni 2000 (3)
2002-2006 Rennie Brouwer wethouder volkshuisvesting, financiën, cultuur, welzijn, minderheden, economische zaken, toerisme en recreatie, planning & control, archief, jongeren, loco-burgemeester Coalitie: Lokaal Belang (4), Gemeentebelang (4), Kern’75 (4)
2006-2010 Willem Starreveld wethouder verkeer en vervoer, volkshuisvesting, welzijn en sport, wijk- en buurtbeheer, openbare werken,
Coalitie: PvdA (6), Kern’75 (4), VVD (2)
2010-2014 Willem Starreveld wethouder verkeer en vervoer, volkshuisvesting, welzijn en sport, wijk- en buurtbeheer, openbare werken,
Coalitie: Kern’75 (7), PvdA (5), CDA (3)
2014-heden Willem Starreveld wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer en Spoor;  en Aletta van der Veen wethouder Jeugd(zorg), Onderwijs, Sport, Wijk- en buurtbeheer en Volksgezondheid,
Coalitie: Kern’75 (8), Gemeentebelang (5), CDA (4)

– Wat is in het kort de doelstelling/ideologie van Kern’75?
Kern’75 is een lokale partij met zijn wortels in Gilze. Vanuit haar oorsprong is de partij een fusie tussen een Werknemerslijst en Lijst van Gool met veel middenstanders en veel jonge en maatschappelijk actieve mensen in haar achterban. De partij is progressief te noemen door inzet voor meer inspraak burgers, partijdemocratie, jongste raadslid, eerste direct gekozen vrouwelijke raadslid en wethouder en dualisme met duidelijke profilering van de raadsfractie.

Vanaf 2006 heeft Kern’75 zich zichtbaar verbreed als lokale partij voor alle kernen in onze gemeente.

– En hierop voortbordurend: wat is voor Kern’75 het grootste succes geweest?
Het is moeilijk om over een periode van meer dan 40 jaar een grootste succes te noemen.

– Is Kern’75 als partij tevreden over het huidige kiesstelsel, of heeft de partij voorkeur voor een andere manier van kiezen?
Geen voorkeur voor een ander kiesstelsel. Er mogen wel meer partijen deelnemen aan de verkiezingen. En de gemeenteraad moet voldoende kwaliteit hebben om tegenwicht te bieden aan het college.

– Hoe zag (in het kort) de manier van campagne voeren van Kern’75 er in de loop der jaren uit? Zit daar een bepaalde ontwikkeling in?
De campagnes bestonden aanvankelijk uit veel ‘plakken’ en folderen van gestencilde velletjes. Posters hadden vooral een groot lijstnummer en een foto van de lijsttrekker Jos van Gool. De tegenstellingen tussen partijen was vaak scherp en elkaars posters overplakken gebeurde regelmatig. In de begintijd was Jan Severijns campagneleider en zijn schuur was de centrale plek. Daar werden borden gemaakt in de vorm van een mannetje met een megafoon (de ‘schreeuwer’).

Kern’75 is in de loop van de jaren steeds vernieuwend geweest in de campagne met een verkiezingskrant, een DVD en een full color boekje. De website en social media spelen nu een veel grotere rol. En de campagne krijgt steeds meer een permanent karakter met de organisatie van info- en thema avonden.

– Zijn er anekdotes bekend uit de campagnetijd?
In de campagne 2010 was het heel spannend toen de DVD, die geleverd werd uit Tsjechië, geen opnames bleek te bevatten. Nieuwe DVD’s konden maar net op tijd geleverd worden. En duizenden DVD’s moesten handmatig in de doosjes gestopt worden’, terwijl die dezelfde dag huis aan huis bezorgd moesten worden  in alle vier de kernen. Met veel leden en familieleden hebben we de klus geklaard.

– Kent uw Kern’75 raadsleden / wethouders die uitzonderlijk lang in de gemeenteraad actief zijn geweest?
Jos van Gool (28 jaar raadslid, 12 jaar wethouder)
Wil Bekkers (24 jaar raadslid)
Walter de Vet (18 jaar raadslid)
Piet Adriaansen (16 jaar raadslid)
Rennie Brouwer en Willem Starreveld (12 jaar wethouder ).

Hieronder vindt u campagnemateriaal uit verschillende jaren van Lijst van Gool en Kern’75. Klik op de afzonderlijke afbeeldingen om de stencils, folders en affiches te bekijken.

Terug naar: Geschiedenis van de Gilze en Rijense politieke partijen