CDA (Christen Democratisch Appèl) – Afdeling Gilze en Rijen

 – Wanneer is het CDA in Gilze en Rijen opgericht en actief geworden?
 Op 28 oktober 1977 in Hotel De Kronen in Gilze.

– Wie waren de initiatiefnemers?
Het Districts-/Kringbestuur Midden-Brabant van de KVP gaf bestuursleden opdracht om per gemeente tot de oprichting van een CDA-afdeling te komen. Voor onze gemeente zat Hans Prinsen uit Rijen in dit bestuur. Hij voerde gesprekken, maar de bereidwilligheid viel nog niet mee. Vaak zaten mensen al voor een andere lijst in de gemeenteraad en wilden ze zich niet ‘opofferen’ voor het CDA. Uiteindelijk werd W.C. van Vugt van de lijst Van Gool/Kern’75 bereid gevonden om de kar te gaan trekken.  En ook toen moesten er nog de nodige obstakels geruimd en plooien glad gestreken worden, voordat de CDA-afdeling een feit was.

Bij het 12 ½ – jarig bestaan van het CDA deed Cor Andeweg uitgebreid verslag van deze opstart.  Klik hier voor het verslag CDA_afd 12_5 jaar jong

– Wat was de aanleiding voor de oprichting?
De landelijke fusie tussen KVP, ARP en CHU.

– Wanneer was het CDA voor het eerst vertegenwoordigd in de raad?
In 1978. Met 2083 stemmen (20,10%) behaalde het CDA meteen vier zetels.

– Hoeveel raadsleden had het CDA in de verschillende raadsperiodes en wie waren dat?
1978 – 1982 vier raadsleden – Ir. W.A.J.J. Velge, W.C. van Vugt, J.A. Jacobs (wethouder), P.A.J. van Leijsen (in 1981 vervangen door C. Andeweg)
1982 – 1986   vijf raadsleden – A.D. van Baalen, C. Andeweg, A.A.C.J.M. Koijen, W.C. van Hoof, C.A.F. Joosen (wethouder)
1986 – 1990  zeven raadsleden – C.A.F. Joosen, C. Andeweg, A.D. van Baalen, C.A.H. Beenackers, A.A.C.J.M. Koijen, C.P.G. Boemaars, W.C. van Hoof
1990 – 1994  tien raadsleden – C.A.F. Joosen (wethouder), E.G.M. Smet (wethouder), C.A.H. Beenackers*, C.J.H.M. van Beijsterveldt, W.C. van Hoof, C. Andeweg, A.D. van Baalen, T.L.M. Bielars, G.M.M. van Lisdonk, G.A. Boemaars
*in januari 1994 vervangen door C.H. Hartog-Zweers
1994 – 1998 drie raadsleden – C.J.H.M. van Beijsterveldt, C.A.F. Joosen, E.G.M. Smet
1998 – 2002 drie raadsleden – C.J.H.M. van Beijsterveldt, A.G.J. Haagh, G.M.M. van Lisdonk

 Vanaf 2002 zijn wethouders geen raadsleden meer (duaal stelsel)
2002 – 2006 drie raadsleden – A.G.J. Haagh, A.J.J.M. Oomen, W.H. Teeuwen
2006 – 2010 drie raadsleden – A.G.J. Haagh, G.M.M. van Lisdonk, A.J.J.M. Oomen
2010 – 2014 drie raadsleden – A.G.J. Haagh, G.M.M. van Lisdonk, J.C.M. Wouters
2014 – 2018 vier raadsleden – E. Bahtimur, H.P.M. Schuermans-Pijnenburg, J.C.M. Wouters, M.G. van Zuijlen

– Welke wethouders heeft het CDA in de loop van de tijd geleverd?
J.A. Jacobs          1978-1982
C.A.F. Joosen    1982-1986 en 1990-1994
E.G.M. Smet      1990-1994
R.W.F. Dols        2010-2018

– Wat is in het kort de doelstelling/ideologie van het CDA in Gilze en Rijen?
Een zinvol bestaan door gerechtigheid – gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap.

– En hierop voortbordurend: wat is voor het CDA het grootste succes geweest?
 Verantwoord voortbouwen, vooral in der jaren ‘80, heeft geresulteerd in tien zetels in 1990 -1994

– Is het CDA als partij tevreden over het huidige kiesstelsel, of heeft de partij voorkeur voor een andere manier van kiezen?
Hier komt dan toch een eigen interpretatie uit die wij als landelijke partij niet persoonlijk kunnen invullen. Het is dus niet mogelijk een objectief antwoord te geven.

Hoe zag (in het kort) de manier van campagne voeren van het CDA er in de loop der jaren uit? Zit daar een bepaalde ontwikkeling in?
Eigenlijk kun je wel stellen dat wij uitgaan van de hulp van de landelijke partij. Vooral als het om het maken van posters/ gadgets en dergelijke gaat. De verkiezingsslogan bedenken we wel lokaal. Die is gevoelig voor wat er leeft en het landelijk bestuur streeft ernaar steeds met iets te komen wat past bij de actualiteit.

– Kent het CDA raadsleden / wethouders die uitzonderlijk lang in de gemeenteraad actief zijn geweest?
Stan Joosen, Gérard van Lisdonk en Gerrit Boemaars

Hieronder vindt u campagnemateriaal uit verschillende jaren van het CDA. Klik op de afzonderlijke afbeeldingen om de stencils, folders en affiches te bekijken.

Terug naar: Geschiedenis van de Gilze en Rijense politieke partijen