Hans Jansen vocht met de Amerikanen mee (vervolg 4)

Purple heart
Doordat Hans zijn oorlogsverleden nogal heeft doodgezwegen, heeft hij pas in 2004 door toedoen van een kleinzoon contact gekregen met de “7-de Armoured Division Association” Hij is toen uitgenodigd naar Amerika voor de reünie in Virginia en hij heeft sindsdien veel contact met hen. De Association heeft ervoor gezorgd dat hij alsnog voor al zijn verdiensten de onder-scheiding “Purple Heart”en diverse andere decoraties heeft gekregen.

Certificaat 7e Armored Division

Het Purple Heart is een Amerikaanse militaire decoratie, uitgereikt in naam van de president van de Verenigde Staten aan hen die gewond of gedood zijn terwijl zij het Amerikaanse leger dienden op of na 5 april 1917. Het is een voorbeeld van een Gewondeninsigne, zoals dat ook in andere landen wordt toegekend. Zover bekend is hij een van de weinige Nederlanders met deze onderscheiding. John Althuizen kreeg deze ook.

Citaten uit correspondentie – De brief van Pierce aan Frelier
Belgium, 15 January, 45
Capt. B. Pierce – 0-1317338, Hq. Co. 23rd A.I.B., AOP 257, U.S. Army.

Capt. L.A. Frelier , F.I.D. HQ. MIS. ETOUSA, AOP 654 U.S. Army.

Dear Sir,
In reference to your letter of the 5 January concerning Josephus Joannes Jansen, a Dutch Volunteer who fought with me at Crombach, Belgium, I wish to thank you so much for your kindness to him and taking the trouble to inform me of his whereabouts and condition.

I assure you that steps are in progress at the present to aid his quick recovery, and return to my unit. He is very attached to this unit, and begged me to take him with me to fight. I refused several times because he was not a member of the unit as a combatant; but in this case however I needed all available men, and when he pleaded with me this time, I accepted.

During the course of our action Hans, as we call him, knocked out a Tiger tank with a bazooka. In so doing he was wounded, but it was Not until several ours later that he could be reached, and evacuated. He was evacuated through normal military channels until he was turned out at the place in which you found him.

I have informed my commanding Officer of this situation, and he assured me that something is being done to rectify the situation. I intend to write Hans and try to cheer him as much as possible. I know of no other man that I would like to have with me in a fight than Josephus Jansen.

Again I say, thanks a million for your cooperation in this matter.

Sincerely and with best wishes,

BURTON PIERCE Capt. Inf.

A TRUE COPY: GEORGE T. SAIRS Captain, MAC

Herdenkingen
Hans Jansen krijgt nog steeds veel uitnodigingen voor de diverse herdenkingen van de bevrijding van een aantal plaatsen in het Peelgebied en van de daarbij omgekomen militairen en burgers. Ook ontvangt hij uitnodigingen voor herdenkingen op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten waar dan voor hem, zijn vrouw Angeline en hun begeleider een prominente plaats gereserveerd wordt. Verder heeft Hans de oorlogsmonumenten in Overloon en Meijel mede onthuld. Dit alles is voortgekomen uit de activiteiten van de heer Harry Hendrix uit Ospel, die na de oorlog veel werk verrichtte om informatie over de 7-de Amerikaanse Pantserdivisie te verzamelen en van zijn zoon Niek Hendrix die dat werk later, in 2003, zeer energiek en met veel enthousiasme voortzette. In het bijzonder Niek heeft er voor gezorgd dat de contacten tussen de veteranen, de nabestaanden van slachtoffers en de bevolking in de Peel behouden bleven en ook nog uitgebreid werden. Door zijn inzet kwamen ook de genoemde monumenten tot stand en werden veteranen en familieleden naar Nederland genodigd.

terug naar Verhalen en interviews