Ton Hesemans: Kocht een klant verf bij ons, dan leende mijn vader ook een kwast uit (vervolg)

Verbouwingen
“Twee verbouwingen in de Hoofdstraat kan ik me herinneren. De eerste rond 1960 toen mijn vader de winkel overnam. De tweede zo’n tien jaar later in 1970, toen de zijkamer bij de winkel werd getrokken. We leverden dus gewoon leefruimte in voor meer winkelruimte en dat voor een gezin van acht personen. Eerder al werd trouwens die zijkamer vóór Sinterklaas altijd leeggeruimd om daar in de maand december het speelgoed uit te kunnen stallen. Ook  hadden we in en rond het huis overal magazijnen. In de oude werkplaats (er was al een nieuwe werkplaats gebouwd), op zolder, in de kelder, in kasten in de woonkamer; eigenlijk overal. Vooral in de zestiger en zeventiger jaren liep de winkel erg goed. Ik kan me herinneren dat we in die tijd twee winkelmeisjes in dienst hadden.  Later is mijn zus Marion in de winkel komen werken. Zij begon ook een schoonheidssalon, die natuurlijk prima in het drogisterijverhaal paste.”

Te weinig parkeerruimte
“Terugkijkend realiseer ik me dat mijn ouders eigenlijk altijd bezig waren. Van ‘s morgens vroeg tot  ‘s avonds laat. Want er was natuurlijk ook het nodige schrijfwerk en wij waren bovendien met zes kinderen. Vakantie was in die tijd nog een onbekend fenomeen. Voor ons beperkte die zich tot wat dagtrips.”

“In 1979 is de zaak gesloten. De belangrijkste reden hiervoor was dat de parkeerruimte in de Hoofdstraat minimaal was en daardoor het bezoekersaantal terugliep. Ook was er geen duidelijke opvolging voor de winkel. Mijn broer Martin heeft wel in 1981 het schildersbedrijf van mijn vader overgenomen. En hoewel we in onze kindertijd alleen spelenderwijs bij het werk in de winkel betrokken waren, kreeg ik vooral de laatste jaren dat de winkel open was, meer belangstelling. Ik was inmiddels zelf ook al ergens anders in de drogistenbranche werkzaam. Ik heb nog wel met de gedachte gespeeld de winkel over te nemen, maar onderzoek wees uit dat dit niet rendabel zou zijn.”

MvH 2008

U kunt naar het volgende artikel {cms_selflink page=’losse-suiker-uitwegen-in-de-laatste-buurtwinkeltjes’ text=’Losse suiker uitwegen in de laatste buurtwinkeltjes’} of terug naar Winkels, wie kent ze niet