Van Elf Vlugge Ventjes naar Eendracht Verwerft Victorie (2)

Andere naam
Eenieder die toen doende was met de opbouw van de vereniging voelde aan dat de naam van Elf Vlugge Ventjes eigenlijk niet paste bij de grotere sportvereniging welke men voor ogen had. De afkorting E.V.V. was in Rijen echter al goed ingeburgerd, en secretaris C. Tijs sr. verbond aan deze letters de woorden EENDRACHT VERWERFT VICTORIE. Zo kwam onze sportvereniging aan een welsprekende naam, die zij ook waardig bleek te zijn. Op last van de KNVB werd het oprichtingsjaar aan de naam toegevoegd omdat er reeds twee clubs met de naam E.V.V. waren ingeschreven (Eindhovense Voetbal Vereniging en Echtse Voetbal Vereniging Limburg, red.)

De inschrijvingsformaliteiten vereisten ook een exacte oprichtingsdatum en zo werd in 1961 de eigenlijke ‘geboortedatum ’van E.V.V.’58 vast gesteld op 15 juli 1958.
In juli 1962 kreeg men pas het bericht dat de club tot de KNVB was toegelaten en ingedeeld in de derde klasse van de afdeling Noord Brabant. Nu moesten ook nog de terreinmoeilijkheden opgelost worden maar dat lukte vrij goed. De afdeling Handbal kreeg door toedoen van aalmoezenier Fritchy de beschikking over het sportterrein van het Katholiek Militair Tehuis aan de Julianastraat en A. v.d. Wouw -inmiddels bestuurslid en trainer- kreeg het van de ontspanningsvereniging Erisson gedaan om voor één jaar hun terrein ter beschikking te stellen aan de afdeling voetbal.

Met volle moed werd door beide afdelingen aan de competitie begonnen, en met succes. De dames van de afdeling Handbal schreven reeds in het eerste seizoen een kampioenschap op hun naam, terwijl het eerste elftal van de afdeling Voetbal tweede werd achter Advendo uit Breda.

In 1963 kreeg men van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie het predicaat R.K. toegewezen, waarop de bisschop van Breda voor E.V.V. een geestelijk adviseur benoemde in de persoon van Kapelaan A. de Nijs van de nieuwe parochie Maria Boodschap.
Tot ieders verwondering meldde de Nederlandse Staatscourant de goedkeuring van de Koninklijke Erkenning per 22 mei 1963, wat feitelijk de rechtspersoonlijkheid van de vereniging impliceerde.

Omdat de jonge vereniging toen nog financieel zwak stond, werd ook direct het lidmaatschap van de KNVB-toto aangevraagd, hetgeen nu pas mogelijk was.
Der heer Janus v.d. Wouw spande zich voor het ‘toto-karretje’, en in enkele maanden slaagde hij erin met zijn medewerkers H. van Kuyk, Willy van Kuyk en Jan de Hoon -die wij enige tijd daarna door een noodlottig ongeval al moesten verliezen- ruim honderd toto-leden te winnen. Jos Wirken werd bereid gevonden als toto-secretaris op te treden, en te zijnen huize werd de toto administratief verwerkt. Na ongeveer een half jaar vonden deze werkzaamheden bij familie van Kuyk plaats, waar de lotto-toto tot het einde is gehuisvest geweest.

Intussen werd in een vergadering besloten om met ingang van het seizoen 1964-1965 met twee afzonderlijke en ook zelfstandige besturen voor de afdelingen voetbal en handbal te gaan werken. In het bestuur van de afdeling voetbal namen plaats: de heren J.L. van Cauter, C. Tijs sr. H. van Kuyk, A. Snoek en F. van Nunen.
Het handbalbestuur formeerde zich als volgt: Dhr. G. van As, Dhr. T. van Beurden, Mej. J. Peeters, Dhr. H. Baks, Mej. Schaffelaars en Mej. A. Lodewijks.
Op dit punt aangekomen, en een ledental van méér dan 120 voetballers, mag men stellen dat E.V.V.’58 een lange, maar vooral vruchtbare oprichtingsfase achter zich had.

U kunt naar het volgende artikel ‘Kees Boemaars van VV Molenschot: “Ga kijken want het is echt de moeite waard!”