Willeke (J.W.) Buijs, Rijen

Willeke Buijs was van beroep leerlooier en van nature een vechter tegen maatschappelijk onrecht. Hij liet dat jarenlang als vakbondsman zien.
Willem werd in 1911 in Rijen geboren. In de Tweede Wereldoorlog werd hij tijdens zijn afwezigheid, in het bestuur van de vakbond St. Willibrordus, de R.K. Lederbewerkersbond, gekozen. In 1949 werd hij voorzitter van de St. Willibrordusvakbond van de afdeling Rijen, een vakbond met ruim driehonderd leden. Daardoor kwam hij in de Bedrijfsvereniging voor de leerindustrie terecht. Daar werden de uitkeringen voor wachtgeld, ziekte en werkloosheid geregeld. In 1965 kwam hij in het Bedrijfschap. Het was een unicum in Nederland, dat iemand die alle dagen in de overall in de fabriek werkte, daar zitting in nam.
Tijdens de jaarvergadering in 1946 van de Katholieke Arbeiders Beweging (voorheen Werkliedenvereniging), werd hij in het bestuur gekozen. Hij zou daar diverse functies bekleden totdat hij in 1977 stopte.
In de gemeenteraad van Gilze en Rijen werd hij In 1962 gekozen en wel als vakbondsman voor de toenmalige Werknemerslijst, die toen Lijst Noij heette. Hij zou hier tot 1974 zitting in hebben.
Tijdens de feestelijke viering van het zestigjarig jubileum van de N.K.V.-centrale Rijen in 1977, kregen Willem Buijs en Toon Noij de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Willem Buijs was op dat moment vice-voorzitter van de afdeling.

Bron: www.tijdmachinegilzerijen.nl 

 

Terug naar: Politieke portretten van oud-raadsleden