Franske Graauwmans

Frans Graauwmans was in Gilze en Rijen een van de eerste gemeenteraadsleden uit arbeiderskringen. In 1935 kwam Franske (zo heette hij in de volksmond) met voorkeurstemmen in de raad. Hij volgde hiermee de oproep van het Diocesaan Bestuur, dat de werkman in de raad moest komen om een stem te krijgen. Frans was gemeenteraadslid van 1935 tot 1939 en van 1939 tot 1941. De laatste raadsperiode duurde maar twee jaar vanwege de Tweede Wereldoorlog.
Franske was in 1889 in Molenschot geboren. Daar ging hij ook naar de lagere school. Hij verhuisde naar Rijen en vervolgens nog een keer naar Gilze. Hij overleed op 17 september 1982 in bejaardenhuis St. Franciscus.
Franske was het eerste kind uit het huwelijk van Jacobus Graauwmans en Adriana van Gils. Er zouden nog elf kinderen volgen. Vader Graauwmans werkte op de steenfabriek in Rijen van ’s morgens vijf tot ’s avonds acht, zes dagen per week. Franske volgde hem in het werk op de steenfabrieken, eerst in Gilze en later in Rijen.
Franske heeft zich in zijn volwassen en arbeidzame leven vooral ingezet voor de emancipatie van de arbeider. Hij heeft zich in diverse bonden heel actief opgesteld. In de jaren 1919 en 1920 waren de bonden in opkomst en probeerden ze ook in Gilze en Rijen voet aan de grond te krijgen. De Steenfabrieksarbeidersbond bijvoorbeeld, de R.K. Werklieden Vereniging afd. Rijen, de Kolencoöperatie, de Kleinvee Verzekering. En later de R.K. Werklieden Vereniging afd. Gilze (werd K.A.B. en vervolgens N.K.V.). De Bonden moesten vaak strijd leveren met de fabrikanten voor betere werkomstandigheden en een beter arbeidsloon.
Frans was ook actief bij de oprichting van de Bejaardenbond in Gilze en hij was zeventien jaar voorzitter. In 1969 werd Franske benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: www.tijdmachinegilzerijen.nl 

 

Terug naar: Politieke portretten van oud-raadsleden