Lezing

Op verzoek van de heemkring geeft Corien Prins uit Rijen op 21 februari 2018 in De Boodschap een lezing over ‘Honderd jaar kiesrecht’. Corien Prins is hoogleraar Recht en Informatisering aan Tilburg Law School (Tilburg University). Sinds 1 april 2017 is ze tevens voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

In de lezing behandelt ze de volgende onderwerpen:
– het belang van verkiezingen en algemeen kiesrecht;
– (en dus ook) het belang dat dit recht aan vrouwen toekomt;
– uitdagingen die horen bij de ontwikkelingen rondom het kiesrecht; hierbij gaat ze in het bijzonder in op de rol die technologie bij verkiezingen speelt en de invloed hiervan op de vrije keuze vanuit dit kiesrecht. Ze besteedt ook aandacht aan de Commissie Remkes.