Opgravingen

Bij de aanleg van vliegveld Nerhoven, de voorloper van de huidige vliegbasis, werden verschillende urnen gevonden, die dateren uit de ijzertijd.
Bij de kerk in Gilze vonden archeologen in 1994 een zogenaamde boomput, die ongeveer in het jaar 1000 moet zijn vervaardigd.
In 2000 werden er in de buurtschap Verhoven enkele skeletten van soldaten van het Spaanse leger uit de Tachtigjarige Oorlog opgegraven.
Uit resultaten van opgravingen in 2001 bij datzelfde Verhoven bleek, dat er zowel in de IJzertijd (van 700 voor Christus tot het jaar 0) als in de Merovingsche tijd (6e en 7e eeuw) nederzettingen waren. Met deze vondsten is het bewijs geleverd dat het dorp Gilze, lang voordat het Gilze heette, al periodes van bewoning kende. 

In verband met de renovatie van de Kerkstraat en het plein voor de kerk werd er in opdracht van de Gemeente Gilze en Rijen in oktober 2009 archeologisch onderzoek gedaan. Kijk naar de bijdrage van Brabant 10 nieuws. Klik op opgravingen Gilze

Voor vondsten die in de twintigste eeuw in Gilze zijn gedaan verwijzen wij u graag naar de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden. Klik hiervoor op deze link: collectie RMO .