Gemeente Gilze en Rijen

De kernen Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot vormen samen de gemeente Gilze en Rijen.
De gemeente heeft 26.220 inwoners (peildatum 1 januari 2017);  Gilze heeft er 7.885, Rijen 16.775, Hulten 315 en Molenschot telt 1.245 inwoners.

Sinds 1961 staat het gemeentehuis in Rijen (voordien in Gilze).

De gemeente ligt tussen Breda en Tilburg. Twee rijkswegen doorsnijden Gilze en Rijen (oost-west): de A58 ten noorden van Gilze en de oude Rijksweg (N282) langs de zuidkant van Rijen. Tussen deze rijkswegen en in het hart van de gemeente ligt vliegbasis Gilze-Rijen. Ook wel eens de vijfde kern van de gemeente genoemd.

 

Vliegbasis vijfde kern van Gilze en Rijen
De basis is in 1910 ontstaan. Vóór de Tweede Wereldoorlog was er sprake van twéé vliegveldjes. Langs de weg van Rijen naar Gilze lagen de vliegvelden ‘Molenheide’ (westkant) en ‘Nerhoven’ (oostkant). Het waren de Duitsers die ze na 1940 samenvoegden tot ‘Fliegerhorst Gilze-Rijen’.
Defensie was in 1912 al medegebruiker van het vliegveld. Sinds 1938/1939 wordt de vliegbasis uitsluitend voor militaire doeleinden gebruikt. De verschillende kernen van de gemeente liggen om de vliegbasis heen. Rijen ten noorden van de vliegbasis, Gilze ten zuiden daarvan en Molenschot en Hulten respectievelijk ten westen en ten noord-oosten van de basis. Verder is de gemeente aangesloten op de spoorlijn Breda-Tilburg door het station in de kern Rijen.

Gemeentewapen en -vlag
Het oudst bekende wapen van Gilze en Rijen komt voor op een zegel uit 1615. Het toont St. Petrus met in zijn rechterhand een sleutel en in zijn linker een boek. St. Petrus Banden is van oudsher de patroon van de parochie Gilze.

De Hoge Raad van Adel heeft in 1817 het bezit van dit wapen bevestigd, ‘zijnde van lazuur, beladen met St. Petrus van goud’.

In 1962 heeft de raad een gemeentevlag in gebruik genomen, ‘linksgeschuind van geel en blauw, met op het midden een St. Pieterssleutel van het een in het ander’.

Wilt u meer cijfermatige informatie over de gemeente Gilze en Rijen? Klik hier

Voor de plattegrond van Gilze en Rijen klik hier plattegrond .

Kijk naar een 6 minuten durend promotiefilmpje van de gemeente Gilze en Rijen.