EHBO vereniging St. Christoffel Gilze al 74 jaar aktief

In vroegere jaren werden er in Gilze op verzoek van de arbeidsinspectie EHBO-cursussen gegeven door dokter Hoeks. In 1939 werd het initiatief genomen een plaatselijke afdeling van het Oranje Kruis op te richten. De oorlogsdreigingen speelden daarbij  een grote rol en de belangstelling was dan ook enorm. Tijdens de oprichtingsvergadering van deze afdeling op 25 september 1939 werden maar liefst 145 mensen lid. De eerste cursus van nog steeds dokter Hoeks moest door deze opkomst worden verdeeld over twee avonden.

Bestuur in 1964. Voor de namen van de bestuursleden op de foto: zie onder.

Eerste voorzitter werd de heer C. Aarts, die gesteund werd door zijn mede-bestuurders de dames Raaijmakers, Hoppenbrouwers en van Poppel, en de heren Hagenaars en Botermans. Burgemeester Sweens werd bescherm-heer en pastoor van de Noort erevoorzitter. In 1941 werden de EHBO-cursussen iedere vrijdagavond gegeven van 20.00 tot 22.00 uur. De ene week voor de mannen en de andere week voor de vrouwen. De contributie bedroeg toen tien cent per maand en 5 cent extra om te sparen voor het jaarlijkse feest.

Er werd in die oorlogsjaren vaak een beroep gedaan op de EHBO’ers, want Gilze werd zwaar getroffen door bombardementen en neerstortende vliegtuigen. Verbandmateriaal was er niet of nauwelijks, dus er moest veel geïmproviseerd worden.

De afdeling Gilze leverde ook een mooie prestatie in 1952 door Nederlands kampioen te worden bij de nationale wedstrijd. Hoogtepunten waren de vieringen van de jubilea van het 20, 25, 40, 50, 60 en 70 jaar bestaan van de afdeling. Deze werden uitbundig gevierd.

In de begin jaren werden de cursussen verzorgd door artsen, later zijn dit kaderinstructeurs over gaan nemen. De artsen zijn wel altijd verbonden gebleven aan de vereniging en verzorgen nog steeds oefenavonden en lesavonden op de basisopleiding. Artsen die de cursussen verzorgden warendokter Hoeks, dokter Steenhuijsen-Piters, dokter Starmans sr. En dokter van Gulik. De vereniging werd in haar 74-jarig bestaan geleid door totaal 8 voorzitters, allen mannen.

Tot 1942 was C. Aarts de leider. Daarna nam P. Kusters jr de voorzittershamer tien jaar lang over. Twee jaar deed dat C. Buijs en daarna acht jaar Velge.  Van ’74 tot ’77 was het werd het B. van Bezouw.  Ad Klaassen spande de kroon door 15 jaar lang het voorzitterschap op zich te nemen, waarna Toon de Groot negen jaar lang de scepter zwaaide.Vanaf 2001 bekleedt Walter Kokx het voorzitterschap en heeft er nu twaalf jaar opzitten.

Het bestuur uit 1964, zie foto boven:
Staand v.l.n.r.: Dhr. Van Bezouw, Mej. Hoevenaars, Dokter Starmans, Mevr. Aarts en Dhr. Dekkers.
Zittend v.l.n.r.: Dhr. Botermans, Dhr. Van Dooremalen en de Dhr. Waegemakers

Bestuur uit 1979 foto links onder:
Ad Klaassen, W. Aarts, C. Ribbens, Conny van Hoek,W. van Hoek, F. Koopman en B. van Bezouw

Bestuur uit 2013 foto rechts onder:
Werner van Looy, Claudia van Bergen, Walter Kokx, Christian van Laarhoven, Henk Stuijk

voor meer verhalen klik hier: ‘Ook lachende gezichten bij rampenoefening’