EHBO vereniging Molenschot 69 jaar actief.

De tentoonstellingscommissie van de heemkring kreeg bij de samenstelling van Gezondheidszorg van toen onder andere medewerking van de EHBO en van de (voormalige) huisartsen in de gemeente. Zij stelden allerlei materialen ter beschikking aan de heemkring. Zo ook EHBO-vereniging Molenschot.

Zoals iedereen wellicht wel weet, zijn de leden van de  EHBO-verenigingen binnen onze gemeente van een behoorlijke gemiddelde leeftijd. In vroeger dagen waren er niet zoveel clubs en was er zeker geen TV vierentwintig uur per dag. Als de mensen hun krachten verenigden, ging het meestal om een doel  van gemeenschappelijk nut. In dit geval dus de Eerste Hulp Bij Ongevallen.

In juli 1954 werd in Molenschot de EHBO-vereniging opgericht en de gediplomeerde leden kregen, naast hun huisnummer, een bordje aan hun huis met het opschrift: “Eerste hulp verband-post”. Gebeurde er een ongeval op straat, binnenshuis of in een bedrijf ( de bedrijfshulp-verlening was toen nog niet uitgevonden), dan belde men bij een dergelijk huis aan en hoopte men dat de EHBO-er werkelijk thuis was.

Ook bij evenementen in het dorp is de EHBO present, zoals onder andere de motorwegraces en optredens van rockband Normaal in Molenschot.

 

                                   Oprichtingsfoto uit 1954

Vanaf 1965 werkte en oefende de vereniging samen met de Molenschotse vrijwillige brandweer, maar die werd helaas met ingang van 1 januari 2005 weggesaneerd.
Een vereniging was, en is nog steeds,  in het kerkdorp van groot belang voor de sociale contacten van de leden onderling. Als club kon je ook het verschil maken binnen de gemeenschap. Denk maar aan het organiseren van een fancy fair of een jaarmarkt. Collectes organiseren was ook een belangrijke taak voor de EHBO-vereniging.

1979 De heer Verheul (l) van het districts-bestuur feliciteert oud voorzitter Bink en de huidige
voorzitter Dikmans (r) met het 25-jarig jubileum.

Bij een feestelijke gebeurtenis, zoals een jubileumjaar, schroomde de vereniging zeker niet om een geweldige feestavond te vieren. Het mooie daarvan is dan weer, dat er daarvan bij Vereniging EHBO Molenschot een heleboel foto’s te vinden zijn, inclusief de gastenboeken.

Hebt u iets te maken gehad met de vereniging of was u als lid of partner aanwezig op het feest ter ere van het 25-jarig bestaan of bij het vieren van 40- of 50-jarig jubileum, kom dan zeker kijken bij de tentoonstelling Gezondheidszorg van toen van de Heemkring Molenheide, die deze met de hulp van de diverse huisartsen, EHBO  en andere enthousiaste verzamelaars hebben kunnen inrichten.

Op de eerste zondag van de maand, nu 3 november a.s.,  bent u van harte welkom in ’t Oude Raadhuis te Gilze om onder het genot van een kopje koffie of thee ontspannen door de fotoboeken te bladeren en op zoek te gaan naar uzelf of familie, vrienden en/of bekenden. Er liggen een flink aantal foto’s voor jullie klaar, evenals andere stukken en gebruiksvoorwerpen.

Elke eerste zondag van de maand
Tot en met 2 februari 2014 is ‘Gezondheidszorg van toen’ iedere eerste zondag van de maand te bezoeken. ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze is steeds van 13.30 tot 16.30 uur open. De toegang is gratis. Bezoekers met rolstoel of rollator kunnen via de zijingang naar binnen. Groepen kunnen voor een bezoek buiten de openingsuren, via e-mail een afspraak maken: secr@heemkringmolenheide.nl