Kerststal

Werkgroep Kerststal
In de kerstperiode zorgen de leden van de werkgroep Kerststal voor de opstelling van een kerstgroep in de tuin van ’t Oude Raadhuis. Dit sfeervolle tafereel trekt altijd veel bezoekers. Vooral ouders met kinderen vinden het leuk om even te komen kijken. Bij de kerststal is een collectebus geplaatst, waarvan de opbrengst naar de Stichting Ronald McDonald Kinderfonds.

De eerste opstelling van de kerststal dateert van 1992. Tijdens de kerst van 2003 moest de werkgroep de kerststal vanwege baldadigheid voortijdig opruimen.

De werkgroepleden zijn: Joke Timmermans en Ad Jacobs met assistentie van mensen van de tuingroep.