Viering 75 jaar bevrijding

Hebt u nog foto- of filmmateriaal op zolder liggen? 

Heemkring Molenheide bereidt zich voor op de viering van 75 jaar bevrijding in onze gemeente. Wij maken onder andere een documentaire over de Tweede Wereldoorlog. Hebt u nog foto- en/of filmmateriaal over deze periode op zolder liggen? Wij maken er graag gebruik van.
> lees meer


Fliegerhorst Gilze-Rijen

Fliegerhorst Gilze-Rijen
Zaterdag 3 augustus 1940
De luchtbeveiliging rondom het vliegveld is kennelijk toch nog niet voldoende. Immers op verschillende plaatsen is vandaag licht afweergeschut opgesteld . Zo verschijnt op ” Den Driehoek” (Bavelseweg) licht afweergeschut en evenzo achter ” Nerhoven” . Bij Molenschot naast 1 Zug lichte (20 mm) ook 1 batterij zware Flak (88 mm) . In de komende weken zullen nog eens diverse stukken geschut bij geplaatst worden zoals bij ” Stad Parijs” te Hulten, langs de weg van Rijen naar Molenschot, bij Rijen langs de rijksweg en in de ” Warande” te Gilze. De totale verdedigingsgordel bestaat dan uit 2 batterij en zwaar (8 stukken) en 9 ” Züge” licht (27 stukken) luchtafweergeschut. (uit Vijf jaar Luchtfront deel 2)
> lees meer


Uit Tweede Wereldoorlog. Oproep voor foto’s, films of documenten

De vrijwilligers van de werkgroep bibliotheek houden zich bezig met het verzamelen van deze materialen uit de vier kerkdorpen van de gemeente Gilze en Rijen. Deze worden gerubriceerd en gedigitaliseerd, zodat iedereen via de website daar nu en in de toekomst profijt van kan hebben.

Daarom roepen wij iedereen op, die nog in het bezit is van deze artikelen, om deze ter beschikking te stellen van de heemkring. De werkgroep zorgt er dan voor dat ze digitaal worden gescand, waarna het origineel weer wordt teruggegeven aan de wetmatige eigenaar.

> lees meer


Opening Liberationroute

Op de luisterpaal in Hulten wordt het verhaal verteld van Frans van Eijck die als soldaat van de Prinses Irene-brigade op 30 oktober 1944 in zijn dorp Hulten aankwam. In Gilze wordt het verhaal van de toen 14 jarige Gerrit Jacobs verteld. In Rijen het verhaal van een piloot van de geallieerde luchtmacht.

Naast familieleden van de personen die in genoemde verhalen voorkomen waren ook de wethouder Cultuur, diverse raadsleden, de coördinerend ambtenaar Cultuur, leden van de projectgroep ‘Tweede Wereldoorlog’ en bestuursleden van de Heemkring aanwezig.

> lees meer


Plaatsing luisterpalen Liberationroute

Deze luisterpalen vormen een onderdeel van de ‘Liberationroute’ die loopt van de stranden van Normandië naar Berlijn. Voor meer informatie over dit project kijk dan op: Liberationroute