Vrouwen Van Nu bij de Heem

Er was een tentoonstelling van oud speelgoed wat we eerst gingen bezichtigen . Vrouwen van Nu werden weer meisjes van toen bij het zien van al dat oud speelgoed. Mooie poppen serviesjes winkeltjes oude poezie albums met nog een gedichtje geschreven juffrouw Hoppenbrouwers te veel om op te noemen. Toen we daar uitgekeken waren lokte ons het zonnetje naar buiten naar de mooie goed verzorgde bloemen- en kruidentuin met een groot assortiment aan verschillende planten.

> lees meer


Bijna 1.000 bezoekers ‘Mee de muziek mee’ Oproep voor oud speelgoed


Speelgoed
Het was een geslaagde tentoonstelling, maar de commissie is weer bezig met een nieuwe expositie op te zetten, die in april open gaat.
Deze keer zal het gaan over speelgoed en dan vooral speeltuig van voor het jaar 1980. De heemkring zoekt dus mensen, die oud speelgoed hebben en die bereid zijn dit een jaar lang uit te lenen voor de nieuwe tentoonstelling, zoals houten speelgoed, blikken speeltuig, eigen gemaakte speeldingetjes, spelletjes, poppen, knuffels enzovoort.

Wilt u speelgoed uitlenen, kunt u contact opnemen met Kees en Ria de Vet, Burg. van Poppelstraat 37 te Gilze. Dit kan ook via een email naar  keesria.devet@home.nl . Er wordt dan door de commissie weer contact met u opgenomen.

Tevens is er nog plaats voor vrijwilligers, die deze tentoonstellingscommissie willen versterken. Als het u leuk lijkt, neem dan via bovenstaand adres contact op met de heemkring.


Popkoor Divers swingt op Mee de muziek mee

De tentoonstelling ‘Mee de muziek mee’ verhaalt de geschiedenis van de muziekwereld in Rijen, Gilze, Hulten en Molenschot. Vele foto’s, video’s, muziekinstrumenten en clubuniformen, aangeleverd door verenigingen en particulieren, vertellen het verhaal van harmonies, drumbands, accordeonfestivals, bandjes en muzikanten, die op enigerlei wijze muziek maakten in en buiten de gemeente Gilze en Rijen.


Popkoor ‘Divers’ uit Gilze
Het koor zingt onder deskundige leiding van dirigent Michel de Valk een repertoire van jazz tot pop en van musical tot gospel. Soms zingen ze a capella maar meestal begeleid door een geluidsband. De liedjes worden aangeleverd door leden van Divers en dan beoordeeld door de muziekcommissie en dirigent.

Het feestweekend van Meer Muziek 2007 werd de aanleiding om een popkoor op te richten. Al snel waren acht mensen bereid om de organisatie op zich te nemen. Enkele maanden later had het koor een naam: Popkoor Divers, en een jonge (19 jaar) talentvolle dirigent Ezra van Nassauw.Men begon met veertig actieve vrouwen en een wachtlijst van twaalf (streefaantal was veertig dames) en tien actieve mannen (streefaantal vijftien). Begin januari 2008 begonnen de repetities, eerst bij café Aan ’t Plein, later bij Hotel De Kronen, met een gehuurde piano en een enthousiaste groep zangers. Momenteel wordt er bijeengekomen in De Schakel. Het dirigeerstokje is in 2010 door Michel de Valk overgenomen van Ezra Nassauw. Michel is een veelzijdig musicus en professioneel koordirigent met brede ervaring op allerlei gebied. Maar het meest belangrijk voor Popkoor Divers is zijn motto: “Zingen is leuk”! Het gaat Michel om het plezier van muziek maken met amateurs. Aangezien Popkoor Divers bestaat uit louter amateurs, die graag met elkaar zingen, lukt dit prima met deze dirigent! De leeftijd van de leden varieert tussen de 25 en 60 jaar. De leden komen uit Galder, Goirle, Molenschot, Tilburg, Hulten, Alphen, Rijen en Gilze. Er zijn aanstaande vaders bij maar ook een trotse oma en opa.Popkoor ‘Divers’ zal zondagmiddag de tentoonstelling Mee de muziek mee muzikaal opvrolijken.

Interessant is de mogelijkheid om ook de oude beroepen van rozenkransen maken en hand boekbinden te zien. Het zijn beide bezigheden die vooral in kloosters werden beoefend.In de meeste kloosters werden rozenkransen gemaakt en had je vroeger een afdeling waar de boeken op professionele wijze werden gebonden en gerepareerd. Tijdens de tentoonstelling kunt u zondag zien hoe deze bezigheden uitgevoerd worden. Hebt u nog een kapotte rozenkrans, dan kunt u die meebrengen om te laten repareren.

Tevens kunnen de bezoekers ook heemtuin ’t Boerenblomhof en de tentoonstellingsruimte Van toen tot nu bekijken.

Zondag 4 oktober dus is ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 te Gilze, open van 13.30 tot 16.30 uur. De entree is gratis en de koffie staat klaar. Bezoekers met rolstoel of rollator kunnen via de zijingang naar binnen. Als groep, school of vereniging kunt u een afspraak maken voor een bezoek buiten de regulaire openingstijden via  secr@heemkringmolenheide.nl .

HvO.


‘Mee de muziek mee’

In de vitrines liggen de vele materialen, die door verschillende verenigingen en particulieren zijn aangeboden, waaronder ook verenigingsuniformen.Deze eerste dag wordt opgeluisterd door ‘Die Mühleheide Musikanten’, die omstreeks half drie en half vier een optreden van een half uur verzorgen. De kapel staat onder leiding van Alex Rommers uit Essen (België), die tevens dirigent is bij De Essener Muzikanten en blaaskapel De Alpenjager uit Klaaswaal.

DIE MUHLEHEIDE MUSIKANTEN
Op 15 februari 1959 werd de carnavalskapel ‘De Blaosbalgen’ in Gilze opgericht. De kapel bestond uit elf muzikanten, die hun oorsprong hadden in de plaatselijke Harmonie St. Cecilia en zij functioneerden toen als muzikale ondersteuning voor alle activiteiten van carnavalsvereniging de Leuttappers. Repetities werden in die tijd bij de muzikanten thuis gehouden.

Begin jaren zeventig werd de band geïnspireerd door de klanken van Ernst Mosch und Seine Orginal Egerländer Musikanten en zo werd een Egerländer blaaskapel geboren. Via een prijsvraag kreeg de nieuwe kapel de naam Die Mühleheide Musikanten. Deze naam is afgeleid van de Molenheide, de plek waar nu vliegveld Gilze-Rijen ligt. De oefenavonden werden in café-zaal De Heuvel (D’n Door) gehouden.


In een prachtig Egerländer tenue liftten zij ook mee op de muzikale successen van Ernst Mosch en met een overvolle agenda vertolken ze op tal van feesten, festivals en concoursen hun muziek. Daar horen zelfs radio optredens en CD opnames bij.Een jaar voor het vijftigjarig jubileum dreigde de kapel door te weinig animo van de leden te verdwijnen. Met vereende krachten is de kapel toen gered met als resultaat een prachtig jubileum jaar.

Langzaam is het repertoire veranderd. Naast nog enkele Egerländer nummers speelt men tegenwoordig voornamelijk Böhmische en Moravische muziek.Na de sluiting in 2013 van café Doorrakkers in Gilze is de kapel verhuisd naar herberg De Drie Linden in Molenschot. Daar repeteert de kapel iedere donderdagavond vanaf acht uur. Men zoekt nog versterking op alle geledingen. Bent u geïnteresseerd, bezoek dan gerust en vrijblijvend een van de repetities.
HvO.


Heemkring Molenheide hield al 43 tentoonstellingen

Maar reeds zeven jaar, voordat in 1990 ’t Oude Raadhuis in gebruik genomen werd door de heemkring, ontstond de eerste tentoonstelling. Op verzoek van de gemeente werd in 1983 in het gemeentehuis te Rijen een tentoonstelling opgebouwd met als titel “Algemene geschiedenis van Gilze en Rijen”. De drie pionierende samenstellers waren Wil Goeijers, Jeanne de Hoon en Frans van Schendel. Een jaar later, opnieuw in het gemeentehuis, was de expositie “Gilze en Rijen 40 jaar bevrijd”. Frans van Schendel haakte toen af, maar er kwam een goede aanvulling met Koos van Gils, Gerrit Jacobs, Joke Timmermans, Jan de Vet en Nico van der Zanden. De werkgroep bestond dus uit zeven personen. Deze expo werd nog even verplaatst naar de bibliotheek in Gilze.

In de hierop volgende jaren verzorgde de groep nog eens vijf tentoonstellingen, onder andere in de bibliotheek te Rijen (Oud Rijen), de kerk in Rijen (Kerk van Rijen), in St. Franciscus Gilze bij de opening van het verzorgingstehuis in 1987 (Verenigingsleven in Gilze), in de St. Annakapel te Molenschot (100 jaar parochiekerk en –leven in Molenschot) en in 1988 nog in de Chump te Hulten (75 jaar parochie Hulten).

’t Oude Raadhuis
In 1990 trok dus de heemkring in ’t Oude Raadhuis en kreeg de werkgroep een eigen tentoonstellingsruimte. Men startte met een korte tentoonstelling over de geschiedenis van ’t Oude Raadhuis. Hierna volgden nog vele tentoonstellingen, eenentwintig in tien jaar tijd. Maar toen nam men het besluit om een tentoonstelling tien maanden achtereen te laten lopen, waarna in twee maanden tijd weer een nieuwe expositie werd samengesteld. ( zie {cms_selflink page=’voorgaande-tentoonstellingen’ text=’overzicht’} )

De werkgroep kreeg in deze jaren de medewerking van diverse deskundigen tijdens een tentoonstelling en er hebben ook diverse wisselingen in de commissie plaats. Vele handen maken licht werk geldt ook hier en daarom probeerde men toch met een achttal mensen de tentoonstellingen samen te stellen.Momenteel bestaat de werkgroep uit voorzitter Frans van Loon, die sinds 2012 in de commissie zit en vanaf 2013 de voorzittershamer hanteert, Anny van Loon, Ria en Kees de Vet, Jan Boemaars, Nel de Bruijn en Hans Brink. De laatste stopt nu, maar wordt vervangen door Wim en Hanneke Avontuur.

Bezoek
Wat het bezoekersaantal betreft zijn er enkele tentoonstellingen die er uitspringen. Het boerenleven van weleer in 1999 kan aangemerkt worden als toptentoonstelling. Daarna volgden in willekeurige volgorde het leerlooien, schoenmaken en het onderwijs. De expo over bodemvondsten, waar niet zoveel bezoekers verwacht werden, heeft alle verwachtingen overtroffen. In 2007 trok de tentoonstelling over Ericsson Telefoonmaatschappij veel kijkers en er werd druk nagepraat over het jaar 2008 met “Winkels, wie kent ze niet”. In 2009 kwam “Oud Indië en Nieuw Guinea” met medewerking van oud-Indiëganger Kees Aarts aan de beurt en voor de eerste keer werd de gehele benedenverdieping van ’t Oude Raadhuis gebruikt.

100 jaar vliegbasis Gilze-Rijen, Voetbal in onze gemeente, Over luxe paarden en werkpaarden en Gezondheidszorg van toen volgden daarna. Op 1 februari jl. is de expositie Witte´t nog van toen afgesloten, die totaal 1171 bezoekers trok.

Op zondag 12 april a.s. start de nieuwe tentoonstelling “Mee de muziek mee”.
HvO.

Bij de foto:
De werkgroep van het afgelopen jaar v.l.n.r. Frans van Loon (voorzitter), Jan Boemaars, Ria de Vet, Anny van Loon, Hans Brink, Nel de Bruijn en Kees de Vet.