Themanummers De Mulder

Verschenen themanummers van De Mulder:

‘Bevrijdingsmulder Gilze en Rijen 1944-1984’ nummer 12, oktober 1984
‘Molens en Malen in Gilze en Rijen’ nummer 25, januari 1988
‘Militairen in Gilze en Rijen 1830-1839’ nummer 29, januari 1989
‘Misdrijven in Gilze en Rijen’ nummer 40, oktober 1991
‘Gilze  992 – 1992’ nummer 42, april 1992
‘Leerlooien in Gilze en Rijen’ nummer 46, april 1993
‘Vijftig jaar Bevrijding Gilze en Rijen’ nummer 50, april 1994
‘Belevenissen  1940 – 1945’ nummer 52, oktober 1994
‘Schoenmaken in Gilze en Rijen’ nummer 54, april 1995
‘Tweehonderd jaar Zelfstandig Noord-Brabant met gebeurtenissen
in Gilze en Rijen 1796 – 1996′ nummer 57, januari 1996
‘Gebruiken rond dood en begraven’ nummer 61, januari 1997
‘Spelen in vroeger tijden’ nummer 64, oktober 1997
‘Van kiezer tot bestuurder’ nummer 65, januari 1998
‘Van confrérie tot cantory’ nummer 67, juli 1998
‘Brand en Brandbestrijding’ nummer 69, januari 1999
‘Gilze en Rijen in de negentiende eeuw’ nummer 70, april 1999
‘Gilze en Rijen tussen 1900 en 2000’ deel 1 nummer 73, januari 2000
‘Gilze en Rijen tussen 1900 en 2000’ deel 2 nummer 74, april 2000
‘Gilze en Rijen tussen 1900 en 2000’ deel 3 nummer 75, juli 2000
‘Landbouworganisaties in Gilze en Rijen’ nummer 77, januari 2001
‘Station Gilze-Rijen, een halte aan de spoorlijn’ nummer 80, oktober 2001
’25 jaar Heemkring Molenheide’ (jubileumnummer) nummer 84, juli 2002
‘De Nederlands Indiëgangers uit Gilze en Rijen’ nummer 86, januari 2003
‘2003  Jaar van de boerderij’ nummer 89, juli 2003
‘Bedevaarten vroeger en nu’ nummer 91, april 2004
‘Oorlogsherinneringen’ nummer 93, oktober 2004
‘Steenfabrieken in Gilze en Rijen’ nummer 98, januari 2006
‘Voeding in de 20e eeuw’ nummer 99, april 2006
‘Archeologische opgravingen Gilze-Verhoven 2000 en 2001’ nummer 103, april 2007
‘De Eerste Wereldoorlog’ nummer 105, oktober 2007
‘Turkse gemeenschap in Rijen’ nummer 106, januari 2008
‘Winkeltjes vóór 1960’ nummer 107, april 2008
‘De Crisisjaren’ nummer 111, april 2009
‘Wielersport in Gilze en Rijen’ nummer 113, oktober 2009
‘Honderd jaar vliegbasis Gilze-Rijen’ nummer 114, januari 2010
‘Zonnebloem Gilze en Hulten’ nummer 119, april 2011
‘Medische zorg vanaf de 16e eeuw’ nummer 122, januari 2012
‘Wakers over de openbare orde’ nummer 127, april 2013
‘Kuipleerlooierijen in Gilze’ nummer 143, april 2017
Postbezorging in Gilze en Rijen door de eeuwen heen’ nummer 148, oktober 2018
´Grooten weg de eerste klasse no 8,
De geschiedenis van de rijksweg Breda- Tilburg´ nummer 150, april 2019
De dorpssmid; Koperslagers en smederijen in Gilze en Rijen’ Nummer 159, juli 2021