Lezing: De Gouden Eeuw van Breda

 

Deze lezing kan helaas geen doorgang vinden. Excuses!

Op dinsdag 14 april wordt een lezing verzorgd door Prof. dr. A.J.A. Bijsterveld voor leden van Heemkring Molenheide

De Gouden Eeuw van Breda: de hofstad Breda als cultuurpolitiek centrum in de Nederlanden (1450-1550)
Tussen 1450 en 1550 ontwikkelde de stad Breda zich tot een van de opmerkelijkste culturele en politieke centra van de Nederlanden. Als residentiestad van de Brabantse tak van de Nassaudynastie die sinds 1403 heren van Breda waren, kreeg de stad een bijzondere allure.
De Brabantse Nassaus behoorden tot de allerhoogste adel in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden en voerden in hun heerlijkheden een bijbehorende cultuurpolitiek. Dat gebeurde in Breda in elk geval (ook) in nauwe samenwerking met de stedelijke gemeenschap. De stedelijke allure van Breda kreeg vorm in bouw- en verfraaiingsprojecten, het creëren van literaire, visuele en architectonische kunstwerken en het stichten van monumenten en instellingen. In deze lezing wordt ingegaan op de materiële en immateriële aspecten van Breda als schouwtoneel van de macht.

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld is historicus. Sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University, waar hij zich bezighoudt met onderwijs, onderzoek en ondersteuning op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit.

Wilt u deze lezing ook bijwonen? Lid worden van onze Heemkring is natuurlijk altijd mogelijk. Klik dan hier .

terug naar Agenda