Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 22 januari 2020 houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 te Gilze. Aanvang 19.30 uur. Leden van de Heemkring ontvangen via de nieuwsbrief hiervoor een uitnodiging.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering januari 2019 (klik hier voor concept notulen 30-1-2019)
 4. Jaarverslag secretaris (verenigingsjaar 2019) klik hier voor jaarverslag
 5. Jaarverslag penningmeester (verenigingsjaar 2019)
 6. Verslag kascommissie
 7. Realisatie doelstellingen 2019
 8. Werkgroepen
 9. Bestuursverkiezing
 10. Begroting 2020
 11. Benoeming kascommissie 2020
 12. Doelstellingen 2020
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

ad  5 + 10) Jaarverslag penningmeester en begroting zijn op de avond zelf beschikbaar. Leden die vooraf kennis willen nemen van jaarrekening 2019 alsmede de begroting 2020 kunnen contact opnemen met de
penningmeester (tel. 06-20063319, e-mail: gagelheijden35@gmail.com  ) (echter pas na 19 januari 2020)

De leden ontvangen via de nieuwsbrief een verder uitgewerkte agenda met toelichting hierop.

terug naar Agenda