Gemeentebelang

 – Wanneer is Gemeentebelang opgericht en actief geworden?
Op 16 september 1982.

–  Wie waren de initiatiefnemers?
Dat waren de bestuursleden van P’70, op verzoek van de Algemene Ledenvergadering van die partij.

– Wat was de aanleiding voor de oprichting/fusie?
De komst en de opkomst van landelijke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen, waaraan de bestaande lokale partijen leden verloren. De vrees bestond dat het lokale geluid in de gemeenteraad verloren zou gaan. Bovendien wilde men verdere versnippering voorkomen.

      P 70 bierviltje

– Uit welke partijen is Gemeentebelang voortgekomen?
P’70 en Sociaal Appèl fuseerden.
*P’70 is opgericht in 1970 en bezette van 1974 tot 1982 twee zetels in de gemeenteraad.

Raadsleden waren: Hugo Roos (1974 – 1978), Stan van Beijsterveldt (1974-1982) en Kees Dikker (1978 – 1982);
In 1980 verscheen de publicatie : Van P’70 tot 1980  (Klik op de link en lees over tien jaar P’70)
En in 1982:
Voor de leden van P’70: fusiebesprekingen 1982 (Klik op de link en lees hoe P’70 de leden op de hoogte hield van de fusiebesprekingen in 1982)

*Sociaal Appèl was een zogenaamde NKV-lijst. Deze partij heette eerder Lijst Noij. Toon Noij was oprichter en voorzitter van de Jonge Werkman en zat in het bestuur van de Diocesane Bond van Katholieke Arbeidersbewegingen. Vanaf 1945 was hij een aantal jaren voorzitter van de NKV-Centrale. Hij was raadslid van 1939 tot 1978 en wethouder van 1962 tot 1978.

 – Wanneer was Gemeentebelang voor het eerst vertegenwoordigd in de raad?
In 1982.

– Hoeveel raadsleden had Gemeentebelang in de verschillende raadsperiodes?
1982 – 1986:        twee raadsleden: Kees Dikker en Jos Emmen
1986 – 1990:        twee raadsleden: Kees Dikker en Ingrid Scheifes-Coenen (wethouder)
1990 – 1994:        twee raadsleden: Ingrid Scheifes-Coenen (wethouder), Kees Dikker
1994 – 1998:        drie raadsleden: Ingrid Scheifes-Coenen (wethouder), Kees Dikker, Rinus van Bijsterveldt
1998 – 2002:        drie raadsleden: Ingrid Scheifes-Coenen (wethouder), Kees Dikker, Rinus van Bijsterveldt

Vanaf 2002: Invoering dualisme (wethouder is geen raadslid meer)
2002 – 2006:        vier raadsleden: Ingrid Scheifes-Coenen, Kees Dikker, Rinus van Bijsterveldt, Gerard Sterenborg
Ingrid Scheifes-Coenen wordt wethouder, Jan de Wee volgt haar op als raadslid
2006 – 2010         drie raadsleden: Ingrid Scheifes-Coenen, Jan de Wee, Ömer Bahtiyar.
Ingrid Scheifes-Coenen trekt zich terug en wordt elders wethouder. Victor Kin volgt haar op.
2010 – 2014         drie raadsleden: Jan de Wee, Ariane Zwarts, Marieke Bosscher
(vervanging: Marion Patist)
2014 – 2018         vijf raadsleden: Ariane Zwarts, Marieke Bosscher, Francesco Beterams, Pieter de Bruijn, Nicole Trum
Ariane Zwarts wordt wethouder en als raadslid volgt Johan Manders haar op

– Heeft Gemeentebelang wethouders geleverd?
Ingrid Scheifes-Coenen (1986 – 2006)
Ariane Zwarts (2014 – 2018)

– Wat is in het kort de doelstelling/ideologie van Gemeentebelang?
Volgens de Statuten van de partij:
1.2 Gemeentebelang is een politieke groepering die binnen de gemeente Gilze en Rijen ijvert voor verbetering van de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord voor alle inwoners van de gemeente.
1.3 Gemeentebelang streeft ernaar, de ingezetenen van de gemeente Gilze en Rijen zoveel mogelijk bij de plaatselijke politiek te betrekken.
In gewone-mensentaal: Waar je woont, moet het goed zijn. En daar werken we aan.

– En hierop voortbordurend: wat is voor Gemeentebelang het grootste succes geweest?
Een reeks successen: meer openheid van het bestuur, met inspraak van burgers wordt serieus rekening gehouden, centrumvernieuwing in Rijen, oostelijke rondweg in Rijen, goede samenwerking gemeente en onderwijs, nieuwe zwem/sportaccommodatie in Rijen, ouderen gaan zelf aan de slag (Seniorenvereniging Rijen, Leemput)

– Is Gemeentebelang tevreden over het huidige kiesstelsel, of heeft de partij voorkeur voor een andere manier van kiezen?
In het nieuwe partijprogramma van Gemeentebelang (2018-2020) is het als volgt verwoord:
We kiezen niet voor een gemeentelijk referendum, want dat weerspiegelt niet de werkelijke vragen van de burgers. Onderwerpen zijn immers niet makkelijk te vereenvoudigen tot vragen die met ja of nee beantwoord kunnen worden. Als lokale partij moeten we ons zo inzetten, dat mensen zich gehoord voelen. Soms moet je echter besluiten nemen in het algemeen belang, die de belangen van individuen, van een groep of een dorp overstijgen. Wij kiezen daarom voor een vertegenwoordigende democratie. De inwoners kiezen de raadsleden, die maken een coalitieprogramma en kiezen de wethouders die dat uit moeten voeren (samen met de burgemeester) en vervolgens controleren ze namens de inwoners dat bestuur ook.

– Hoe zag (in het kort) de manier van campagne voeren van Gemeentebelang er in de loop der jaren uit? Zit daar een bepaalde ontwikkeling in?
Van fietstochten met belgerinkel door het dorp tot campagnes op facebook en instagram.
En van wildplakken met posters tot banners in tuinen.

– Zijn er anekdotes bekend uit de campagnetijd (of buiten de campagneperiode)?
*Tijdens de verkiezingscampagne van 1970 kwam in de raad het jongerenbeleid aan de orde. Actievoerders van P’70 zaten op de publieke tribune en ontrolden daar op het balkon een spandoek: “Jongerenbeleid G-R = POEP”. Daar was een hele discussie aan voorafgegaan. Het woord “shit” was te vulgair, vond men. Zo kwam P’70 aan de naam “poepgroep”.

*In Molenschot stond het verkiezingsbord altijd tegen de heg van de St.-Annakapel. Plakkers uit Rijen en Gilze kwastten daar regelmatig met behangerslijm hun posters op. Nog vóór de plakkers uit het zicht waren, waren de affiches er al af. Want in Molenschot telden alleen eigen mensen mee, daar ging het om Cor Thielen en Gerrit Boemaars. En ja, die vochten ook elkaar het kot uit.

*Een inwoner op de trappen van het gemeentehuis in 1986: “Het is toch wat! Een vrouw als wethouder en ook nog zo jong!” Ingrid Scheifes antwoordde: “Aan dat eerste kan ik niks doen en dat andere wordt elke dag beter.”

*In 2010 hield Ingrid Scheifes-Coenen het vanwege haar gezondheid voor gezien. Er kwam dus een nieuwe lijsttrekker.  Ingrid wilde nog wel als lijstduwer op de lijst. Ze kreeg toen zo veel voorkeurstemmen dat ze toch weer aan de bak zou moeten. Ingrid bedankte echter voor de eer.

*Een burger die begin jaren zeventig over de rand van de publieke tribune naar beneden in de raadzaal keek, zag de heren raadsleden binnenkomen. Als ze de presentielijst hadden getekend, namen ze plaats en scheurden vervolgens hun vergaderenvelop open. Goed voorbereid dus.

*Na de raadsvergadering kon je vijftig jaar geleden raadslieden tot na sluitingstijd aantreffen in Tivoli, een voormalig café aan het Wilhelminaplein, drinkend aan de bar. Sommigen fluisterden dat daar de echte besluiten werden genomen.

– Kent Gemeentebelang raadsleden/wethouders die uitzonderlijk lang in de gemeenteraad actief zijn geweest?
Kees Dikker, 28 jaar raadslid van 1978 – 2006
Ingrid Scheifes-Coenen, 20 jaar wethouder van 1986 – 2006

Bij het 25-jarig jubileum van Kees Dikker in 2003 verscheen de partijpublicatie:
Kees Dikker, 25 jaar raadslid  (Klik op de link en lees over 25 jaar raadslidmaatschap en twintig jaar Gemeentebelang)

Hieronder vindt u campagnemateriaal uit verschillende jaren van P’70 en Gemeentebelang. Klik op de afzonderlijke afbeeldingen om de stencils, folders en affiches te bekijken.

 

Terug naar: Geschiedenis van de Gilze en Rijense politieke partijen