De Klokkenberg, van sanatorium tot medisch centrum

Op dinsdagavond 18 februari a.s. neemt George Dirven ons mee in de geschiedenis van de Klokkenberg. De avond begint om 19.30 uur in het Heemgebouw, Nieuwstraat 22 te Gilze. De lezing is uitsluitend toegankelijk voor leden van Heemkring Molenheide.
Wilt u ook lid worden van onze Heemkring. Klik dan hier .

De geschiedenis van De Klokkenberg als instelling voor gezondheidszorg beslaat maar een beperkte periode. Deze begon in 1943 en eindigde in 2000.

Omdat tuberculose zich door de omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog weer sterk verspreidde, besloten enkele notabelen in 1942 dat er in Noord-Brabant een sanatorium moest komen. Op 21 juli 1943 werd de Stichting ‘Sanatorium De Klokkenberg’ opgericht. Al in juni 1945 werd een noodsanatorium in gebruik genomen. Het definitieve sanatorium verrees aan de Galderseweg in Breda. Hier werden in december 1953 de eerste patiënten opgenomen. Omdat na het einde van de oorlog het aantal t.b.c.-patiënten sterk terugliep was het sanatorium toen al te groot.

De lege bedden moesten echter gevuld worden en men zocht hiervoor naar andere medische takken van sport. Achtereenvolgens kwamen er een long-en astmacentrum, een epilepsiecentrum, een centrum voor kinderpsychiatrie, een afdeling allergologie/immunologie en een hartchirurgisch centrum of thoraxcentrum bij. Vooral dit laatste (in 1979) ging gepaard met het nodige rumoer. De Klokkenberg werd zo een multi-categoraal medisch centrum en daarmee een vreemde eend in de bijt in de Nederlandse ziekenhuiswereld.

Zo functioneerde het Medisch Centrum De Klokkenberg enkele decennia. Er werd overwegend goed werk geleverd, maar er was ook wel eens sprake van problemen. Die haalden dan steevast de pers. In 1995 was weer sprake van een conflictsituatie rond het thoraxcentrum. Dat was voor de minister van Volksgezondheid reden om het thoraxcentrum onder te brengen bij – toen nog – het Ignatius Ziekenhuis in Breda. Voortbestaan van het Medisch Centrum zonder het thoraxcentrum was niet haalbaar en de minister besloot De Klokkenberg per 1 januari 2000 te sluiten. De diverse klinieken werden elders ondergebracht. Zo bleven de zorg en veel van de werkgelegenheid voor de regio behouden.

En Medisch Centrum De Klokkenberg werd Landgoed De Klokkenberg.

terug naar Agenda