Lezing: De Tachtigjarige Oorlog gezien vanuit Breda

Op dinsdagavond 18 december wordt door Boudewijn van de Calseijde een lezing gehouden voor leden van Heemkring Molenheide. De lezing begint om 19.30 uur in ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 te Gilze

Breda heeft ook een ”Gouden eeuw” gekend. Kort na de aankomst van de eerste Nassau in 1403 wist deze familie zich op te werken tot de belangrijke functionarissen aan het hof van de Bourgondische en Habsburgse vorsten. Dat bracht met zich mee dat deze vorsten ook regelmatig het Kasteel van Breda opzochten, meestal om de tijd op aangename wijze door te brengen n.a.v. een doopmaal, huwelijk of toernooi. Dan draaide wel de “netwerkmachine” in volle gang en konden er ook weer plannen worden gemaakt ten gunste van het Bourgondische of Habsburgse rijk en zijn onderdanen. Of, in ieder geval,  ten gunste van de adellijke heersers. Zulke bezoeken waren voor de stad niet geheel gratis maar bracht ook voordelen in de vorm van werkgelegenheid. De internationale gasten brachten bovendien ook geld in het laatje van de Bredase middenstand.

Spoedig na de ambtsaanvaarding van Filips II rond 1555 werd er echter minder gefeest in Breda, de verhouding tussen de Spaanse koning en de Heer van Breda, Willem van Oranje, was op scherp gesteld. Filips eiste een contrareformatie en dat werd door de Nederlandse adel, met belangrijkste leider van Oranje, niet geaccepteerd. Het Kasteel van Breda was nu in de ogen van Filips een trefpunt van opstandelingen die het de landvoogdes in Brussel  alleen maar moeilijk maakten. Het duurde niet lang of hij stuurde Alva met alle gevolgen van dien.

In 1568 was de oorlog in volle gang en pas na tachtig jaar zou de vrede worden getekend. Breda was voor vriend en vijand een belangrijke stad, het was immers de bakermat van de Nederlandse Nassaus (dus ook van ons latere koningshuis).  Om deze familie (sinds 1544 Nassau, prinsen van Orange) een hak te zetten was het bezit van Breda een prestigezaak voor de Spanjaarden. En dat gold net zo goed voor de Staatse machthebbers in Holland. Breda heeft dat aan den lijve ondervonden en zag de bezettingsmacht van de stad maar liefst vijf maal wisselen. Telt men de invasie van de landsknechten van ’77 staat de teller op zes. Het volk moest lijdzaam toezien hoe stad en land geplunderd werden.

De lezing gaat niet alleen in op de gebeurtenissen van Tachtigjarige Oorlog maar ook op de voorgeschiedenis en de periode Vrede van Munster tot en met de Vrede van Breda in 1667.

terug naar Agenda